Atenció i suport psicosocial

Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Coordinació
 • Patricia Garcia Martínez
 • Cristian Jordà i Pallars
 • Redacció
 • Pilar Cases Martínez
 • Patricia Garcia Martínez
 • Cristian Jordà i Pallars
 • Diana Moriano Pérez
 • Leopoldo Sierra Chávez
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • CFGM.APD.M04/0.20
 • Atenció a les persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició:
Última actualització: d’octubre 2022

Taula de Continguts