Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social

 1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats d’autonomia personal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.
 2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció de les seves característiques.
 3. Fa l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.
 4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d’hàbits relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

 1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les activitats de suport a l’estimulació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.
 2. Duu a terme activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.
 3. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’estimulació cognitiva i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

Suport en l’animació grupal

 1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats socials de les persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.
 2. Fa l’acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.
 3. Aplica estratègies i tècniques d’animació grupal en la institució analitzant les necessitats de les persones en situació de dependència.
 4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’animació grupal relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

Suport en el desenvolupament de les relacions socials

 1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.
 2. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.
 3. Informa a les persones assistents no formals relacionant les seves demandes i necessitats amb els recursos comunitaris.
 4. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF