Annexos

Intel·ligències múltiples i personalització de l'aprenentatge

En aquesta adreça podeu veure el capítol de Redes 114 sobre les intel·ligències múltiples i la personalització de l’aprenentatge.

https://www.youtube.com/watch?v=5dT2rMoVAXk&feature=youtu.be

Característiques de les persones amb trastorns de salut mental

El web de l’Associació Salut Mental Ponent recull algunes de les característiques de les persones que pateixen diversos trastorns de salut mental.

http://www.smponent.com/ca/saludbelleza/salutmentalponent/els-trastorns-mentals/42221.html

Proposta de material per a l'entrenament de les habilitats socials en persones amb discapacitat intel·lectual

En aquest vídeo hi trobareu la presentació de Lucia Moya, d’un joc sobre habilitats socials per a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, que va guanyar l’“Imagine Cup” de l’Equador.

https://www.youtube.com/watch?v=O46euEqiJ4o

Prevenció de conflictes

Lloc web on s’explica la campanya Defensem el que és obvi, que vol sensibilitzar a la ciutadania del dret i l’obligació de lluitar contra qualsevol mena de discriminació i d’oferir igualtat de tracte i d’oportunitats als diferents col·lectius que conformen la societat.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Nova-campanya-defensem-el-que-es-obvi

Mesures reparadores i restauratives

El Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya té en xarxa, entre d’altres, aquest document, sobre mesures reparadores i restauratives.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears és un òrgan de caràcter consultiu que té com a finalitat la millora de la convivència escolar. Recull un treball teòric i experiencial de mesures reparadores i restauratives.

http://www.illesbalears.cat/sites/convivexit/ca/mena_presentaciaa2/

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general