Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.

 • Criteri d’avaluació 1.
 • Criteri d’avaluació 2.
 • (…)

2. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

 • Criteri d’avaluació 1.
 • Criteri d’avaluació 2.
 • (…)

3. Informa a les persones assistents no formals relacionant les seves demandes i necessitats amb els recursos comunitaris.

 • Criteri d’avaluació 1.
 • Criteri d’avaluació 2.
 • (…)

4. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

 • Criteri d’avaluació 1.
 • Criteri d’avaluació 2.
 • (…)
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències