Introducció

L’organització i ambientació de l’entorn és un altre dels aspectes que el professional de l’atenció psicosocial cal que tingui present. És clara la relació directa que existeix entre les característiques de l’ambient i l’estat de la persona. Per aquest motiu l’ambient representa un element més de la intervenció professional.

La creació d’un ambient tranquil, ordenat, confortable i segur serà l’objectiu prioritari de la intervenció en l’ambient. L’eina emprada és la reestructuració ambiental, que pretén realitzar modificacions en l’entorn físic de les persones per tal que serveixi de suport, tot mantenint les mesures de convivència i seguretat necessàries per facilitar tant la vida quotidiana dels usuaris com dels professionals.

En l’únic apartat de la unitat, “Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desenvolupament de l’autonomia personal i social”, s’analitzen les principals accions a desenvolupar pels professionals en relació amb la reestructuració ambiental. D’altra banda, aprendreu les mesures per afavorir l’ambient i l’autonomia personal: les condicions ambientals i la decoració. El concepte d’accesibilitat així com les mesures de seguretat bàsiques per evitar el risc d’accidents, tant al domicili com en entorns institucionalitzats, tanquen l’apartat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum