Annexos

Envelliment actiu

Els enllaços següents aporten informació i recursos força interessants sobre l’envelliment actiu:

Activitats per fomentar l'envelliment actiu

Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona amb informació sobre recursos que fomenten l’envelliment actiu (casals i espais de gent gran, horts urbans, equipaments esportius, formació, viatges, música, etc.).

Envelliment actiu i saludable

Consells del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) per aconseguir un envelliment actiu i saludable.

Informació sobre l'envelliment actiu

Condicionament clàssic

El següent vídeo permet tenir una idea de la teoria del condicionament clàssic d’I. P. Pavlov.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Tècniques de modificació de conducta