Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre els jocs:

NúmPreguntaVF
1

El joc és una activitat lúdica adreçada exclusivament a infants i joves menors d’edat.

2

Jugar permet relacionar-se amb el món, motivar-se, evadir-se dels problemes.

3

Les persones deixen de jugar perquè envelleixen.

4

Els jocs permeten realitzar aprenentatges fonamentals com: la coordinació motora, el desenvolupament cognitiu o el llenguatge.

5

No pot treballar-se la gestió emocional a través del joc ja que la seva finalitat és solament educativa i lúdica.

6

El joc per a la gent gran és igualment important i imprescindible per a la seva salut física i mental.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre les conseqüències del joc per a la salut mental i física de la gent en situació de dependència:

NúmPreguntaVF
1

Redueix els sentiments de soledat.

2

Millora l’estat d’ànim i la motivació interna.

3

Disminueix la autoeficàcia social percebuda.

4

Millora les habilitats comunicatives.

5

Minva els nivells de satisfacció vital d’autoestima.

6

Millora el manteniment d’hàbits saludables.

7

Dificulta l’adaptació a l’entorn i a les circumstàncies vitals actuals perquè distreu.

8

Exercita les habilitats cognitives.

Exercici 3

Trieu les opcions correctes sobre el joc i les persones en situació de dependència:

NúmPregunta
1

Millora la mobilitat i l’agilitat i contribueix positivament al manteniment de les habilitats sensorials i motores.

2

Dificulta que les persones es relacionin amb gent sense dependència, ja que els jocs han de ser específics per a persones amb una discapacitat concreta i no poder barrejar-se.

3

Estimula la percepció sensorial, ja que incrementa l’atenció i millora la percepció i estimulació dels sentits.

4

És frustrant per a les persones amb dificultats cognitives, ja que és impossible que entenguin les regles del joc i les instruccions.

5

El joc en companyia és sempre una bona oportunitat per millorar l’ús del llenguatge.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Abans d’escollir una els professionals de l’atenció a persones en situació de dependència han d’ l’oferta existent i la més per als seus usuaris.

2

Els jocs s’han de i bé, i no deixar-los a l’.

3

Per els jocs més adients per a cada públic i cada s’ha de tenir en ment la que es vol aconseguir, els que es volen treballar i les i característiques dels usuaris.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

És essencial fer una abans d’implementar el joc amb el col·lectiu amb qui es vol , ja que poden sorgir que poden evitar-se realitzant els oportuns.

2

Per i adaptar els jocs a les persones en situació de dependència amb qui es treballa cal l’, la dels participants i el seu i benestar.

3

És essencial bé els i fer-los als diferents de persones en situació de dependència.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents sobre els tipus de jocs:

NúmPreguntaResposta
1

Jocs que permeten desenvolupar hàbits, habilitats i capacitats motrius com caminar, còrrer, saltar, llençar, capturar, equilibri, reptar, flexibilitat, rapidesa, o resistència:

2

Jocs que permeten estimular els sentits, ja sigui la vista, la oïda, l’olfacte, el gust, el tacte, el sentit vestibular o el propioceptiu:

3

Jocs amb la finalitat d’interacció dels participants, facilitar que puguin arribar a acords, establir normes, i treballar el respecte mutu:

4

Jocs que afavoreixen la relació afectiva entre les persones:

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els criteris que cal tenir en compte per crear i adaptar jocs per a persones en situació de dependència:

NúmPreguntaVF
1

Emprar materials que rellisquin.

2

Evitar materials que dificultin l’agafada.

3

Emprar materials que dificultin el reconeixement tàctil.

4

Incloure avisadors de temps que siguin sonors.

5

No usar vocabulari complex que els usuaris puguin no conèixer.

6

Utilitzar colors saturats que facilitin el reconeixement.

7

Les instruccions no han d’emprar un llenguatge fàcil i senzill.

8

Emprar lletres i dibuixos grans.

9

Assegurar-se que hi ha un contrast adequat entre el fons de les fitxes i el contingut per facilitar-ne la visió.

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les són espais de on es reuneixen diverses persones per tal de algun esdeveniment amb l’objectiu de -se .

2

A les festes es pot participar de maneres: anant a els actes de la festa, és a dir, -s’hi expressament amb la intenció d’ -hi, o -se directament en la seva o execució.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les festes són un recurs lúdic de gran potencial de plaer i goig.

2

No sempre hi ha raons per fer celebracions festives, hi ha que fer sols les que marca el calendari.

3

L’emoció de gaudir una festa sols abasta el moment mateix de celebració.

4

Les festivitats han de celebrar-se sempre dintre de la llar o residencia.

5

Quan s’organitza una festivitat és interessant poder convidar a les amistats i familiars de les persones usaries.

6

No s’ha de convidar mai a altres altres entitats o associacions ni a altres membres de la comunitat.

7

Les festes major dels pobles i ciutats tracten de ser més inclusives i accessibles.

8

Les persones en situació de dependència no poden participar en els seguicis ni colles castelleres perquè no hi ha cap adaptada les seves necessitats.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Existeixen iniciatives que permeten a les persones en situació de dependència realitzar esports lliurement gràcies a la ajuda i suport de persones voluntàries.

2

Els esdeveniments de caire esportiu organitzat per ajuntaments mai tenen en compte criteris d’inclusió per tal que les persones en situació de dependencia puguin participar activament.

3

Les entitats i associacions de persones amb diversitat funcional o en situació de dependència són les úniques que organitzen activitats esportives adaptades en les que pot inscruire’s i participar tothom.

4

No existeix cap esdeveniment esportiu de caire internacional adreçat a persones en situació de dependència i diversitat funcional.

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents sobre la seqüència d’una sessió esportiva adreçada a persones en situació de dependència:

NúmPreguntaResposta
1

Al cal fer uns exercicis d’estiraments o de relaxació per tornar a la calma, i baixar el ritme de forma progressiva.

2

Per tal es sentin ben rebudes i crear un bon clima per començar la sessió es fa:

3

Durant el cal explicar bé en què consisteix, les regles, els temps, i les seqüències.

4

És un pas bàsic per començar a soltar el cos i ajuda a prevenir lesions:

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El és un bon recurs per mantenir un bon estat al temps que la persona es . Permet desenvolupar habilitats com per exemple l’, el to muscular, o la postura.

2

El fet d’aprendre coreografies, -les, practicar-les i aprendre nous , ajuda a exercitar la .

3

Els són una bon eina per les persones en situació de dependència a recordar i aprendre els passos i .

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tots els espais naturals estan adaptats i accessibles per a les persones en situació de dependència.

2

El ball afavoreix que les persones es relacionen entre elles i que augmenti el contacte social.

3

Cada cop hi ha menys platges accessibles amb suports adaptats.

4

Ballar dificulta la inclusió i les relacions i activitats inter-generacionals.

5

Els professionals han d’assabentar-se bé de l’accessibilitat dels espais on es vulguin fer sortides, i organitzar òptimament l’activitat coneixent a la perfecció l’àrea o indret escollit.

6

La dansa és una bona eina per tal d’expressar emocions i sentiments a través del cos.

7

L’única modalitat de ball i dansa accessible per a persones en situació de dependència és el ball esportiu federat.

8

Per a crear una activitat de ball o dansa cal condicionar òptimament l’espai d’assaig per tal que sigui accessible a tothom (terra ferm, sense obstacles, que no rellisqui).

9

No es poden fer sortides a la natura ni a l’aire lliure amb persones amb mobilitat reduïda ja que no existeixen llocs adaptats i tots tenen obstacles.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

El turisme no és un recurs d’oci adequat per a les persones en situació de dependència.

2

Les persones en situació de dependencia han d’assabentar-se per sí mateixes dels recursos d’oci i turisme existents al seu territori ja que els professionals no poden ajudar-los ni orientar-los.

3

El turisme ajuda a sortir de la rutina, desconnectar, conèixer noves costums, nous àpats gastronòmics, nous paisatges i noves gents i tradicions.

4

Els plans oferits per l’Imserso per a jubilats, gent gran i persones en situació de dependència són molt escasos i cars i queden fora de l’abast de la majoria d’usuaris.

5

No existeixen descomptes ni avantatges per a persones en situació de dependència per a gaudir d’excursions, espais termals, vacances, i altres activitats d’oci turístic.

Exercici 15

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els recursos formatius actuals sempre requereixen que els persones es desplacin físicament al lloc on s’imparteix la formació, per això les persones en situació de dependencia ho tenen més difícil per accedir als recursos formatius.

2

Les persones en situació de dependencia no poden participar i ajudar en activitats de voluntariat ni dedicar el temps lliure als demés ja que són elles les que necessiten ajuda i no estan capacitades per ajudar a ningú.

3

El lector de pantalla, el reconeixement de veu, o la pantalla tàctil dificulten que les persones en situació de dependència puguin accedir al món digital.

4

La utilització de noves tecnologies afavoreix que les persones en situació de dependencia estiguin actualitzades i actives, i permet reduir l’aïllament social.

5

L’oci solidari i de voluntariat permet a les persones implicar-se socialment, fer activisme, lluitar per una causa en la que creuen, millorar la xarxa social, i ajudar a crear un món millor.

6

L’ús de les noves tecnologies permet als usuaris llegir estudis i recerques relacionades amb la seva malaltia o afectació per conèixer les novetats i avenços a nivell mèdic, farmacològic, recursos i suports disponibles.

7

Les persones en situació de dependència sols poden ser rebedores de formació, mai poden impartir-la.

8

Malgrat els esforços per a la inclusió i l’accessibilitat universal encara hi ha administracions públiques, universitats i altres espais que incompleixen els requisits necessaris.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos