Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Duu a terme activitats per al desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció de les seves característiques.

  • Identifica les principals tècniques i estratègies per a l’aprenentatge d’hàbits.
  • Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la motivació i l’aprenentatge.
  • Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la millora de l’autonomia personal i social.
  • Coneix les diferents teories psicològiques sobre l’aprenentatge i les tècniques que se’n deriven.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències