Introducció

L’oci permet a les persones en situació de dependència dedicar-se voluntàriament a activitats plaents que els aportin diversió i descans i que els hi permetin desenvolupar la seva informació i la seva lliure capacitat creativa/creadora, mentre participen socialment. L’oci és una part essencial de la vida que no ha de descuidar-se, ja que aporta benestar i experiències gratificants.

El primer apartat de la unitat, “El temps d’oci en les persones en situació de dependència”, analitza els conceptes de temps lliure i d’oci, reflexiona sobre els usos del temps (lliure/ocupat) i exposa en detall les característiques de l’oci i els avantatges, remarcant la importància del fet que les persones en situació de dependència puguin tenir un oci satisfactori i de qualitat que els permeti millorar la seva qualitat de vida.

S’analitza la importància d’educar en l’oci i per a l’oci, fent un recorregut per corrents i perspectives més rellevants que mostren les aportacions teòriques més destacades de l’oci humanista i la pedagogia de l’oci i la necessitat de la seva implementació aplicada a través de l’animació sociocomunitària. S’exposa el paper dels professionals en aquesta tasca educadora.

S’exposen les característiques de l’oci dels diferents col·lectius de persones amb dependència i s’analitzen les diferents dificultats i obstacles, on es reivindica el dret a un oci inclusiu, accessible i de qualitat.

Finalment s’exposen els agents d’oci existents, les seves característiques i el seu paper, i es remarca la importància de comptar amb ells i treballar de forma conjunta.

En el segon apartat, “Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència”, s’aborden els passos a seguir per posar en marxa la realització de la nostra intervenció com tècnics, prenent en consideració alguns aspectes previs a la intervenció.

S’expliquen les etapes per a dissenyar un projecte, així com els procediments per l’avaluació dels processos i la qualitat del projecte.

Seguidament es desenvolupen les característiques i finalitat de les activitats, la seva adaptació i com s’han de mantenir els espais de la intervenció i les seves característiques.

S’exposen tècniques de modificació de conducta com a recurs per dur a terme les dinàmiques grupals i s’exposa com es duen a terme els processos de dinamització i acompanyament en els grups.

En el tercer apartat, “Desenvolupament de recursos d’oci en persones en situació de dependència”, es tracten els recursos d’oci i les adaptacions per a la creació d’un entorn inclusiu, així com realitzar les adaptacions necessàries.

Seguidament es tracten dels beneficis del joc i les seves varietats,els tipus de suport per promocionar la inclusió. S’exposen tècniques i recursos per la relació amb els usuaris i els als objectius i finalitats proposats.

Per finalitzar es tracten els recursos lúdics, el joc, les festivitats, el turisme i les activitats a l’aire lliure, activitat física i els esports, el ball i la dansa, els recursos formatius, l’art, la cultura i les noves tecnologies i el voluntariat com a eines i recursos d’oci per les persones amb situació de dependència.

Per tal d’assolir els objectius d’aquesta unitat és recomanable que realitzeu les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats en cada apartat.

Anar a la pàgina següent:
Resum