Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents en relació amb l’organització de l’entorn d’intervenció com a suport a l’estimulació cognitiva.

NúmPregunta
1

és tot allò que envolta una persona i que influeix en la de les seves . Per aquest motiu, passa a ser un element més sobre el qual , el seu influeix en l’estat d’ànim, la , les relacions socials, la comunicació, etc., de les persones usuàries.

2

sobre l’entorn consisteix a crear i ambients adequats, segurs i ajustats a les i necessitats de la persona dependent.

3

ambiental consisteix a analitzar les característiques de en què es mou una personal, ja sigui a nivell o domiciliari, i modificar aquells elements que siguin necessaris per tal d’afavorir i potenciar el benestar de la persona.

Exercici 2

L’organització de l’entorn té quatre àmbits d’actuació. Trieu quina és l’opció correcta.

NúmPregunta
1

Prevenció, assistencial, educativa i lúdica.

2

Prevenció, terapèutica, assistencial i educativa.

3

Prevenció, assistencial, educativa i de socialització.

4

Assistencial, terapèutica, educativa i lúdica.

5

Terapèutica, educativa, de socialització i d’organització.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb els principals objectius en les intervencions en l’entorn físic de persones amb dèficit cognitiu:

NúmPreguntaVF
1

Facilitar l’accés a la informació.

2

Proporcionar major control de la situació.

3

Afavorir les entrades i sortides dels residents.

4

Potenciar la interacció social.

5

Seleccionar les activitats.

Exercici 4

Marqueu quines afirmacions formen part de les consideracions generals relacionades amb l’ambient i l’estimulació cognitiva:

NúmPregunta
1

Vetllar per crear un espai tranquil, amb pocs estímuls disruptors.

2

Potenciar el canvi i la mobilitat dels objectes.

3

Mantenir l’ordre i la ubicació de cadascun dels objectes.

4

Disposar d’un espai reduït per a cadascun dels usuaris.

5

Potenciar l’accés i l’ús autònom del material situat a l’espai.

Exercici 5

Completeu la frase següent relacionada amb la simbolització i senyalització:

NúmPregunta
1

La simbolització i la són elements que afavoreixen la d’espais adaptats a les necessitats de cadascuna de les persones.

2

ha de promoure l’accessibilitat i i la seguretat de cadascuna de les persones que per aquells espais.

Exercici 6

Relacioneu cada definició amb els diferents elements de simbolització:

NúmPreguntaResposta
1

És un suport en què es presenta la informació bàsica de manera estructurada: dia de la setmana, data, estació de l’any, etc.

2

S’encarreguen de donar informació temporal

3

Situen l’usuari en un moment del dia

4

És un mètode de comunicació col·lectiu que aporta informació rellevant de manera general a les persones usuàries del centre

5

Es tracta d’un suport que permet situar la persona davant de les tasques diàries a realitzar

Exercici 7

Trieu quines són les afirmacions correctes relacionades amb els elements de simbolització i senyalització:

NúmPregunta
1

L’ús del tauler d’orientació és una pràctica habitual en aplicar la TOR.

2

El format del calendari és fix i no permet variacions.

3

Els rellotges digitals són els més idonis per facilitar la informació, tant als centres com als domicilis.

4

El taulell d’anuncis és freqüent situar-lo al vestíbul d’entrada de l’edifici.

5

L’agenda personal només serveix perquè l’usuari pugui escriure les activitats que més li agraden.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb la simbolització de la seqüenciació d’una activitat:

NúmPreguntaVF
1

El suport sol ser de paper.

2

És un suport útil només per a persones sense deteriorament cognitiu.

3

El lloc on se situï és indiferent.

4

És un recurs que s’utilitza a les residències, el centres de dia, els pisos tutelats i els centres ocupacionals.

5

La informació que facilita únicament es presenta en format escrit.

Exercici 9

Trieu quines d’aquestes afirmacions són correctes en relació amb l’ús d’etiquetes de senyalització:

NúmPregunta
1

Consisteixen en grans rètols amb objectes dibuixats.

2

Un dels usos freqüents al domicili és la seva ubicació a l’exterior de les portes dels armaris.

3

La senyalització d’accions està representada mitjançant pictogrames o imatges.

4

Només s’utilitzen en centres residencials i domicilis.

5

Permeten fer de recordatori d’accions importants que la persona ha de realitzar.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb l’elaboració i adaptació de materials de simbolització i senyalització:

NúmPreguntaVF
1

De vegades, el tècnic pot elaborar de manera senzilla algun dels materials.

2

En la seva elaboració es poden emprar materials molt variats.

3

L’accés a models digitals lliures faciliten la seva elaboració.

4

És més important fomentar la creativitat que donar resposta a les necessitats dels usuaris.

5

En cap cas, el tècnic ha de disposar de coneixements i recursos per elaborar materials.

Exercici 11

Trieu les afirmacions correctes en relació amb l’adaptació dels elements de simbolització i senyalització davant d’usuaris amb dèficits sensorials:

NúmPregunta
1

És vital emprar colors il·luminats i que generin contrastos ben diferents.

2

Els senyals visuals sempre hauran d’estar col·locats a menys de 140 cm del terra.

3

Entre els elements de senyalització sonors es troba el rellotge amb veu.

4

És irrellevant el color que s’utilitzi per als senyals d’alarma lluminosos.

5

Entre els elements de senyalització tàctils es troba l’ús de lletra realçada.

Exercici 12

Relacioneu cada afirmació amb la informació relacionada amb altres productes de suport:

NúmPreguntaResposta
1

És un dispositiu de teleassistència que incorpora un geolocalitzador i aplicació per a cuidadors i familiars

2

Consta de la informació bàsica de l’usuari

3

S’accedeix a la informació de la persona mitjançant la lectura d’un codi QR

4

Permeten als familiars dels usuaris certa tranquil·litat quan han de marxar del domicili

5

És un producte vinculat a la seguretat de la llar i és útil per detectar la presència de fums o bé una possible fuita de gas

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general