Introducció

La cognició fa referència a la facultat d’atendre i assimilar la informació que arriba mitjançant determinades facultats mentals. El fet de tenir limitacions i/o alteracions en algunes de les funcions cognitives provoca que la manera d’interactuar amb l’ambient i desenvolupar-se en l’entorn proper sigui diferent. De vegades, aquestes característiques provoquen situacions de dependència, atesa la dificultat de portar a terme de forma autònoma les AVD.

A partir de les tècniques de rehabilitació i estimulació cognitiva, els usuaris amb limitacions en alguna de les funcions cognitives poden millorar la qualitat de vida i compensar o limitar l’avenç del dèficit cognitiu. El professional aplica les tècniques necessàries atenent les característiques de cadascuna de les persones, i té en compte el paper de l’ambient (domicili o àmbit residencial) en l’estimulació i el manteniment de les funcions cognitives.

En el primer apartat, “Funcions cognitives i alteracions en persones en situació de dependència”, s’analitzen les característiques de les funcions cognitives bàsiques i superiors: la percepció, l’atenció, la memòria, l’orientació, el pensament i el llenguatge.

En el segon apartat, “Estratègies d’intervenció per al manteniment i la millora de les capacitats cognitives i la seva avaluació”, s’exposen un seguit de propostes que de manera concreta estimulen les funcions cognitives. Aquests exercicis poden requerir un suport material o no necessitar-lo. D’altra banda, aprendreu les característiques i la forma d’aplicació de diverses tècniques d’estimulació cognitiva, com ara la teràpia d’orientació de la realitat (TOR), la teràpia de reminiscència, la psicomotricitat, la gerontogimnàstica, les tècniques de musicoteràpia i les tècniques de relaxació.

En el tercer apartat, “Organització de l’entorn d’intervenció com a suport a l’estimulació cognitiva”, es posa en relleu el paper actiu de l’ambient sobre l’estat cognitiu de les persones, i es concreten mesures que afavoreixen la creació d’un ambient adequat a les característiques de les persones amb limitacions a nivell cognitiu que afavoreixi la seva autonomia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum