Activitats

L'ambient ecològic

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre els entorns de vida i situar-los en l’ambient ecològic.

Identifiqueu els vostres entorns de vida i situeu-los en el microsistema, mesosistema, exosistema i macrosistema.

Aquesta activitat és de resposta oberta. Per tant, la resposta que doneu s’ha d’adaptar a la vostra realitat.

Els microsistemes són els entorns en què participem activament: família, estudis, grup d’amics i amigues, parella, feina, activitats d’educació no formal, lleure, oci, esport.

Els mesosistemes són les relacions entre aquests entorns. Poden ser directes: la família pot conèixer i tenir relació amb algun dels amics. També poden ser indirectes: alguns dels amics poden expressar idees i valoracions relatives a l’entorn laboral.

Els exosistemes són les influències que reben els microsistemes i mesosistemes d’entorns en què no participem, o a la inversa. Per exemple, les condicions de feina d’un familiar poden tenir efectes sobre les activitats, els rols i les relacions dins de la família, o algun esdeveniment de la família pot tenir efectes sobre la feina d’un familiar. La feina del familiar, si no hi participem activament, és un exosistema del nostre ambient ecològic.

El macrosistema són les polítiques, les lleis, les ideologies, les creences i els prejudicis existents en una societat concreta. Per exemple, el temps de la baixa maternal i paternal de cada país té incidència en en el microsistema quan neix un infant o els prejudicis tenen incidència en el procés que viu una persona del col·lectiu LGTBI.

Vincle afectiu

L’objectiu de l’activitat és adonar-se dels vincles afectius.

Identifiqueu, enumereu i compteu les persones amb qui teniu un vincle afectiu.

Aquesta activitat és de resposta oberta. Per tant, la resposta s’ha d’adaptar a la vostra realitat.

Cal identificar persones amb qui:

 • Podeu comptar passi el que passi.
 • Donen suport i consol davant de situacions complexes i difícils.
 • Hi podeu confiar.
 • Us ajuden quan la necessiteu.

El nombre d’aquestes persones ha de ser limitat.

Estereotips

L’objectiu de l’activitat és reconèixer els prejudicis en relació a les persones dependents.

Demaneu a persones del vostre voltant quines característiques tenen les persones grans o les persones amb trastorns de salut mental. Identifiqueu, entre totes les idees, les que corresponen a prejudicis.

En relació amb les persones grans, hi ha coincidència amb els prejudicis que assenyalen Izal i Montorio (2009).

 • Les persones grans són individus malalts o amb salut deficient.
 • Les persones grans són subjectes senils o són en la seva segona infantesa (són com nens).
 • Les persones grans són rígides i inflexibles.
 • Les persones grans no tenen prou capacitat laboral i s’haurien de retirar.
 • Les persones grans no tenen vida sexual.
 • Les persones grans es volen desvincular o retirar gradualment d’una participació social activa.
 • Moltes persones grans viuen soles i abandonades per les seves famílies.
 • Moltes persones grans viuen en institucions.

En relació amb les persones que pateixen algun trastorn de salut mental (TM), hi ha coincidències amb els prejudicis que apareixen en els estudis de Balasch, Caussa, Faucha i Casado (2016):

 • Cronicitat, trastorn sense remissió
 • Inestabilitat
 • Fragilitat
 • Aïllament social
 • Negativisme
 • Dependència
 • Inconstància
 • Mandra
 • Impredictibilitat
 • Sense expressió d’emocions
 • Extravagància
 • Perillositat
 • Agressivitat
 • Intel·ligència
 • Poques capacitats intel·lectuals

Anar a la pàgina anterior:
Les habilitats socials
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació