Activitats

Acompanyament en les activitats bàsiques de la vida diària

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els tipus d’acompanyament vinculats a les ABVD.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas de la Gemma

La Gemma és una noia que té paràlisi cerebral des que va néixer. Actualment té 40 anys i s’ha plantejat independitzar-se dels seus pares i experimentar què se sent vivint sola. Per fer-ho necessita l’ajuda i el suport d’un cuidador.

A partir del cas, indiqueu quines tasques personals o de manteniment de la llar necessitarà portar a terme la Gemma juntament amb el seu cuidador.

El tècnic haurà d’ajudar la Gemma a desenvolupar totes les tasques pròpies de l’àmbit més personal:

 • Aixecar-se del llit.
 • Fer la higiene personal.
 • Fer els diversos àpats.
 • Fer la compra setmanal.
 • Acompanyar a la feina.
 • Fer d’activitats d’oci.

La funció del tècnic és ajudar-la i donar-li suport en aquelles tasques en què demani col·laboració i que impliquin que la intervenció l’ajudarà a ser més autonòma en el dia a dia.

Estratègies d'actuació del TAPSD davant del dol

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les principals estratègies que el professional pot emprar per acompanyar el procés de dol.

Llegiu el cas següent:

El cas de la Laura

La Laura és una TAPSD que treballa a Barcelona en un servei d’atenció domiciliària (SAD). Una de les persones que feia mesos que atenia ha mort.

Indiqueu com pot actuar la Laura amb la família de la usuària per oferir suport en aquests moments.

Com a TAPSD, la Laura haurà de portar a terme les actuacions següents amb la família de la seva usuària:

 • Ser respectuosa en tot moment amb els familiars.
 • Acompanyar la família en tot el procés, tot portant a terme una escolta activa i utilitzant un vocabulari afectuós i proper.
 • Fomentar el suport entre els diversos familiars.
 • Emprar la comunicació no verbal per tranquil·litzar i donar confiança als familiars.
 • Empatitzar amb la família i mostrar-se propera i afectuosa.

Tractament de la informació per part del TAPSD

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la correcta gestió de la informació dels usuaris.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas d'en Jaume

En Jaume és un TAPSD que treballa en un centre ocupacional que atén persones amb diversitat funcional intel·lectual. Com a TAPSD, té accés a la informació personal de tots els usuaris del centre (dades personals, malalties, medicaments…). Com que hi conviu, és força coneixedor de tot el que els passa.

A partir del cas, analitzeu quina actitud ha de tenir en Jaume respecte al tractament de la informació dels usuaris del centre ocupacional.

En Jaume ha de complir una excel·lent ètica professional. Com a professional, ha de tenir en compte el següent:

 • No pot revelar cap mena de dada personal ni íntima a persones externes al centre, ni entre la resta d’usuaris o familiars.
 • Ha de garantir i portar a terme la protecció de dades personals, tal com estableix la llei.

Acompanyament en les gestions personals i relacionals

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar les principals gestions que ha de portar a terme un TAPSD dins d’un servei d’atenció domiciliària (SAD) en relació amb les gestions personals i relacionals.

Llegiu el següent cas pràctic:

El cas de la Paloma

La Paloma és una dona de 55 anys que presenta diversitat funcional intel·lectual i viu en un pis tutelat. Aquest mes hi haurà més despeses de les habituals perquè cal reposar petits electrodomèstics que s’han fet malbé al pis; a més, la Paloma necessita unes sabates noves.

Ella percep una remuneració per part dels serveis socials que es transfereix directament al seu compte corrent. Del centre ocupacional rep una remuneració en efectiu, tot i que li agrada tenir-la al banc.

La Paloma pateix diabetis i necessita portar un control exhaustiu del nivell de sucre, així com ser molt rigorosa en la presa de la medicació, cosa que de vegades li costa.

Quines són les gestions en què considereu que el tècnic pot acompanyar la Paloma?

Les principals gestions en què el TAPSD pot acompanyar la Paloma són les següents:

 1. Àmbit econòmic: fer l’ingrés de la remuneració obtinguda pel centre ocupacional; conèixer el saldo del compte corrent per fer el càlcul de les despeses mensuals, sigui a través de la banca digital o amb la consulta a l’entitat bancària.
 2. Àmbit medicosanitari: acompanyar-la a la farmàcia per conèixer el seu nivell de sucre i supervisar la presa de la medicació pel sucre.

Codi deontològic del TAPSD

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els principis deontològics del TAPSD davant d’una situació determinada.

Llegiu la següent situació:

El cas d'en Mario

En Mario és un home de 80 anys que viu en una residència des que la seva família l’hi va ingressar ara farà set anys. El tècnic té accés a tota la documentació de l’usuari i, a més, en Mario li ha explicat aspectes molt personals de la seva vida passada i actual.

Quins principis deontològics ha de respectar el TAPSD davant de tota aquesta informació d’en Mario?

El TAPSD ha de respectar, en primera instància, el principi de confidencialitat, salvaguardant en tot moment el secret professional en aquelles informacions relacionades amb l’usuari, sobretot aquelles que es comparteixin amb altres professionals que també hi intervinguin.

Per altra banda, també ha de complir el principi de respecte, tot prioritzant l’interès de l’usuari i respectant-lo en tot moment.

Finalment, ha de guardar el principi de professionalitat, demostrant en tot moment la seva competència professional, la seva capacitació, la seva qualificació de cara a les tasques que porta a terme, així com la seva capacitat d’autocontrol i de reflexió sobre la seva praxi professional.