Introducció

A la vida de les persones que es troben en situació de dependència, es donen situacions en què no poden dur a terme les activitats de la vida diària (AVD) de forma autònoma. La tasca del professional és delimitar el tipus d’ajuda que cadascuna d’elles necessita per afavorir-ne l’autonomia i permetre que satisfacin les necessitats pròpies. La intervenció a través d’un programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social afavoreix que es vagin aconseguint objectius per arribar a assolir aquesta fita. El tècnic forma part d’aquest programa i, sota el principi d’autodeterminació, oferirà suport a les persones en l’atenció, entre d’altres, relativa a les seves necessitats bàsiques d’alimentació, d’higiene i de descans.

La soledat, és un altre factor a tenir present en les intervencions amb persones en situació de dependència. Establir un vincle adequat amb l’usuari oferint un suport emocional, així com la realització d’altres tasques d’acompanyament relacionades amb gestions personals, activitats d’oci o inclús en processos tant particulars com el dol, formen part dels objectius de treball dels professionals.

En el primer apartat, “Habilitats i hàbits d’autonomia personal i programa d’entrenament”, s’analitzen les diferents estratègies i tècniques d’intervenció per al manteniment i desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal. Aprendreu a elaborar programes d’entrenament de les AVD per concretar les mesures de suport més adients per a cadascun dels usuaris.

En el segon apartat, “L’acompanyament a les persones en situació de dependència”, s’analitza com estar present i escoltar més enllà de les paraules, respectar les creences i la dignitat dels usuaris, estimar i cultivar un vincle basat en la confiança, promoure experiències satisfactòries dintre de les seves limitacions, sostenir el seu patiment i les seves pors, i tenir una actitud oberta, vital i esperançadora.

En el tercer apartat, “Valoració del seguiment de la intervenció”, s’analitzen els aspectes generals sobre els processos avaluatius de qualsevol programa d’entrenament de les AVD a través d’un exemple pràctic.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum