Activitats

Adaptació de jocs a través de l'ús de pictogrames

L’objectiu de l’activitat és:

 • Conèixer els recursos comunicatius adaptats i alternatius existents per treballar amb persones en situació de dependència.
 • Saber emprar els pictogrames per facilitar la comunicació i la comprensió dels jocs i fer-los accessibles a tothom.

Accediu al web d’ARASAAC i, emprant els pictogrames disponibles, adapteu les instruccions d’un joc tradicional que conegueu per poder jugar amb persones en situació de dependència. Ajudeu-vos de l’exemple del joc del mocador.

Aquí teniu diversos exemples d’adaptacions de jocs tradicionals explicats amb pictogrames:

Juegos populares adaptados con pictogramas

En la redacció assegureu-vos de:

 • Explicar la informació amb frases senzilles i directes.
 • Fer servir un tipus de lletra gran i fàcil de llegir.
 • Fer servir pictogrames clars i de mida gran.
 • Fer seqüències senzilles que ajudin a la comprensió.
 • Fer un apartat per a cada regla o per cada instrucció.

Jocs especials i jocs adaptats

L’objectiu de l’activitat és assolir els coneixements sobre jocs adaptats i jocs especials, saber en què consisteix cada tipus.

Quina diferència hi ha entre els jocs especials i els jocs adaptats per a persones en situació de dependència? Justifiqueu la vostra resposta.

Els jocs especials estan dissenyades especialment per a persones amb discapacitats i dependències concretes. Són molt cars, d’importació i molt escassos. En canvi, els jocs adaptats són jocs estàndards amb unes modificacions i adaptacions concretes segons les necessitats i característiques de les persones en situació de dependència a qui vagin adreçats. El cost és més econòmic. Permet que un mateix recurs, canviant les adaptacions, valgui per a tothom afegint i canviant les adaptacions.

Adaptació de jocs de taula

L?objectiu de l’activitat és:

 • Comprendre la importància de l’adaptació dels jocs i joguines per a treballar amb persones en situació de dependència.
 • Saber aplicar les adaptacions necessàries per al col·lectiu a qui s’adreça el joc.

Responeu les preguntes següents:

 1. Per què és important adaptar els jocs i les joguines a les característiques i necessitats de les persones en situació de dependència? Justifiqueu la vostra resposta.
 2. Expliqueu quines adaptacions faríeu al parxís perquè hi pugui jugar un grup de joves amb mobilitat reduïda.

 1. És important adaptar els jocs i les joguines a les característiques i necessitats de les persones en situació de dependència per tal de possibilitar que puguin jugar malgrat les seves dificultats o problemàtiques concretes, i així gaudeixin d’un oci lúdic, inclusiu i de qualitat com la resta de gent.
 2. Caldria adaptar les fitxes. Les que té el joc estàndard són petites i planes, per la qual cosa resulta molt complicat agafar-les per a persones amb mobilitat reduïda a les extremitats superiors.

Per facilitar-ho caldria fer altres fitxes que fossin molt més grans i voluminoses, en forma de pivot. Caldria també adaptar el tauler fent-lo de mida més gran perquè les fitxes també són més grans i ajuda els participants a col·locar les fitxes dintre de les caselles, ja que requereix menys precisió de moviment.

Motivació envers els jocs

L’objectiu de l’activitat és:

 • Aprendre a motivar els usuaris perquè participin activament dels jocs proposats en el temps d’oci.
 • Saber justificar els avantatges que té el joc per a la vida de les persones grans.

La Júlia és una dona de 72 anys que ha arribat nova a la llar de gent gran on treballeu. Avui l’activitat lúdica consisteix a jugar a cuit i amagar. Les persones del grup tenen prou mobilitat com per poder jugar al joc, els agrada i els diverteix molt. Però Júlia no hi vol jugar perquè diu que és un joc molt infantil.

Com podeu motivar la Júlia perquè participi en el joc?

Dues de les estratègies que es poden emprar són:

 • Explicar-li els avantatges que té jugar al joc per a la seva salut i benestar. Per exemple, que millora el manteniment d’hàbits saludables com exercitar el cos, incentiva la creativitat i l’enginy en haver de buscar un bon amagatall, facilita conèixer millor l’entorn del centre i l’adaptació.
 • Demanar a la resta de participants del grup que expliquin per què els agrada el joc i com se senten durant i després de jugar-hi.

Fitxer de jocs

L’objectiu de l’activitat és:

 • Recordar tots els punts i aspectes clau per a planificar i preparar un joc per a fer una intervenció en oci.
 • Recordar les parts que ha de tenir una fitxa de jocs i saber completar-la.

Elaboreu una fitxa d’un joc psicomotriu per incorporar-la al vostre propi fitxer de jocs.

Activitat de resposta oberta.

Exemple:

 • Títol del joc: el mocador
 • Objectius: fomentar l’activitat física i l’agilitat
 • Nombre de participants: 8
 • Edats recomanades: a partir de 4 anys
 • Tipus de Joc: psicomotriu
 • Espai: un espai ampli lliure d’obstacles, per exemple un pati
 • Durada aproximada: 20 minuts, però poden fer-se totes les rondes que els participants desitgin.
 • Materials: un mocador de mida prou llarga per facilitar l’agarri i d’un color que faciliti ser vist de lluny.
 • Desenvolupament del joc: els participants es divideixen en 2 grups. cadascú fa una filera, un front de l’altre.
 • La persona que dinamitza en fica entre els dos grups i es qui manté el mocador agarrat.
 • Cada integrant de cada grup té un número:de l’1 al 4.
 • La dinamitzadora diu un número i al persona que el té ha de correr i agafar el mocador abans que l’altra i retorna al seu lloc abans que l’altra no la pilli.
 • Paper de l’animador/a/dinamitzador/a: és qui agafa el mocador i qui diu els números, així dinamitza el joc.
 • Observacions: assegurar-se que el terra és adequat, que no rellisca, i que no té obstacles.
 • Adaptacions segons el col·lectiu de persones en situació de dependència al que va adreçat: aquest joc va adreçat a gent gran amb inicis de problemes de demència. Ajuda a que treballin la memoria perquè han de recordar quin número són. En cas que calgui es pot ficar un cartell agafat a la roba a cada participant amb el seu número, així si s’obliden poden miara-lo i recordar-ho.

Organització de festes i esdeveniments

L’objectiu de l’activitat és posar en pràctica els coneixements necessaris per tal d’organitzar, planificar i implementar una jornada festiva amb persones amb diversitat funcional en situació de dependencia.

Pensar tots els punts ha tenir en compte: espai, participants, públic, activitats relacionades. Justifiqueu la importància de les jornades festives i les avantatges que implica per a les persones en situació de dependencia.

 1. Expliqueu per què les festes són un bon recurs d’oci.
 2. Planifiqueu una festa per celebrar una festivitat del calendari. Pot ser Nadal o Carnestoltes, entre moltes altres.

Cal que expliqueu:

 • En què consisteix la festa?
 • Quines activitats hi ha incloses?
 • A qui convidareu a participar?
 • Quins avantatges té la festa per als usuaris del centre?

 1. Les festes són un recurs lúdic de gran potencial de plaer i goig perquè l’emoció de gaudir pot abastar des dels moments inicials al moment mateix de celebració de la festa i els moments posteriors de record i rememoració de les situacions viscudes. Tot depèn del grau implicació i participació de les persones. A més, tothom pot gaudir-ne i també hi poden participar les families i els professionals del centre, contribuint a augmentar la cohesió grupal.
 2. Carnestoltes:

Primer tot el grup escollirà de què es volen disfressar. Es dedicarà uns dies per tal de crear i elaborar les disfresses amb materials reciclats Es dedicarà uns altres dies per a preparar decoració per a engalanar la sala on es celebrarà la festa El professional ha d’organitzar els materials per fer les disfresses i les decoracions , i els recursos de so i musica per al a festa, així com reservar l’espai i condicionar-ho i adaptar-ho.

Convidaria a les families i a tot el personal del centre, per a que puguin veure tot el que el grup ha creat i així poder compartir un espai lúdic. Convidaria a que també es feren disfresses a casa amb materials reciclats seguint el tema de la festa.

Les avantatges van de de treballar engrup, fomentar la creativitat, les destreses motores fines, les habilitats psicomotrius, fomentar la cohesió grupal, sortir de la rutina diària, apoderar als usuaris al crear un grup organitzador d’esdeveniments i preparar tota la decoració de la festa. Fomentar la diversió, i el gaudir des de el moment inicial en que es tria la temàtica , durant la preparació i celebració de la festa, i posteriorment la rememorar tot el viscut plegats. Poden fer-se fotografies i penjar-les al tauler del centre.

Activitat física i esports

L’objectiu de l’activitat és:

 • Conèixer els avantatges de practicar esports i activitat física per a les persones en situació de dependència.
 • Saber cercar i trobar els recursos d’aquest tipus disponibles al teu territori.
 • Detectar i prendre consciència de les adaptacions necessàries per a l’usuari i saber facilitar-li el recurs esportiu més adient.
 • Motivar les persona perquè participin en activitats d’aquest tipus.
 1. Cerqueu les activitats esportives i físiques que existeixen al vostre territori. Assabenteu-vos de si hi ha federacions, clubs, iniciatives amateurs o altres recursos.
 2. Escolliu tres ofertes esportives diferents per oferir a una persona amb cadira de rodes.
 3. Expliqueu justificadament com motivaríeu la persona per tal de fer aquestes activitats, esmentant els avantatges que pot suposar per al seu benestar.

Activitat de resposta oberta.

En el cas que la persona a qui van adreçades les activitats visqui a Barcelona:

 1. Un primer lloc on cercar activitats esportives i físiques és el web de Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, ja que compta amb un ampli ventall d’ofertes esportives. Un altre recurs si vol practicar esport a casa seva sense desplaçar-se és cercar a internet classes en línia.
 2. A una persona en cadira de rodes se li pot oferir, per exemple, una activitat individual, una d’equip i altra en línia perquè esculli allò que més li encaixa.
  • Eslàlom (activitat individual). És un esport practicat per persones usuàries de cadira de rodes. Consisteix a recórrer, en el mínim temps possible i amb un mínim nombre d’errors, un recorregut amb diferents obstacles. Es tracta d’una prova d’habilitat amb una transferència directa a l’ús diari de la cadira de rodes. Pot ser practicat per persones amb discapacitat física o paràlisi cerebral, en cadira manual o elèctrica.
  • Boccia (pot ser individual, en parelles o equips). És un esport similar a la petanca. És un joc de precisió i estratègia, és una activitat esportiva que possibilita la participació de jugadors amb alts nivells de discapacitat física. Els elements de l’esport són sis boles vermelles i sis de blaves (un color per competidor) i una altra de blanca. En cada partit, l’objectiu és apropar les boles a la bola blanca. Els esportistes utilitzen les seves mans, excepte els esportistes de la classe més severa, que utilitzen una canaleta.
  • Ioga en cadira (activitat en línia). A través del canal de Youtube d’una instructora de ioga.
  • Com a opció més lúdica i festiva també es podria oferir ball i dansa en cadira. El ball en cadira de rodes és apte per a atletes amb discapacitat física afectats de les extremitats inferiors. Els balladors en cadira de rodes poden participar en l’anomenat estil combinat, ballant amb un/a parella sense discapacitat, o en la modalitat de parelles usuaris ambdós de cadira de rodes. És molt versàtil i poden practicar-ho amb persones amb qui conviuen, amics i familiars, per la qual cosa pot ser molt motivador.
 3. Per motivar la persona a realitzar les activitats lúdiques esportives li explicaria els beneficis i avantatges que proporciona la pràctica d’esports regularment:
 • Millora la coordinació.
 • Contribueix al desenvolupament de la mobilitat articular.
 • Permet l’adquisició de destreses motrius.
 • Millora la flexibilitat.
 • Tonifica i enforteix la musculatura.
 • Contribueix al desenvolupament, manteniment i millora de la forma física.
 • Promou l’establiment de relacions socials.
 • Afavoreix l’acceptació d’un mateix i dels altres.
 • Aporta benestar.
 • Millora l’autonomia.
 • Promou l’adquisició i consolidació d’hàbits saludables i la higiene corporal.
 • Quan es practica en grup fomenta la col·laboració i el treball en equip.