Activitats

Temps lliure i oci

L’objectiu de l’activitat és saber aplicar els conceptes d’oci i temps lliure en la vida diària.

Penseu en com empreu el vostre temps. Ajudant-vos de la imatge sobre organització i classificació dels usos dels temps que apareix als continguts de la unitat, digueu:

 1. Quant de temps ocupat teniu al llarg de la setmana? A quines activitats i obligacions el dediqueu?
 2. Quant temps lliure us queda? Quant d’aquest temps dediqueu a l’oci?
 3. Atenent a les diferències entre temps ocupat i temps llire, feu un llistat de les activitats d’oci que soleu fer normalment.

 1. Cal comptar el temps dedicat a les classes, a la feina i a la satisfacció de les necessitats bàsiques com ara menjar, higiene, etc. Per exemple: 8 hores de treball + 3 hores d’estudis i deures + 4 hores de menjar (desdejunar, esmorzar, dinar, sopar) + 1 hora de dutxa i rentar dents o altres tasques d’higiene personal = 16 hores al dia. Cal comptar també les hores de dormir a la nit, +7 hores = 23 hores. Així quedaria sols una hora lliure al dia per dedicar a altres coses que no siguin obligacions. Però això és sols un exemple. Penseu que si, a més, s’ha de recollir i tenir cura de menors o persones al càrrec, potser siguin 4 hores més per dia, i més hores els caps de setmana… Si heu de visitar familiars, feu alguna tasca de voluntariat o altra activitat autoimposada, cal comptar-la dintre de les hores ocupades.
 2. Cal diferenciar entre el temps lliure dedicat a descansar, dormir o no fer res, i el temps lliure dedicat a activitats d’oci. Aquí heu de restar a les 24 hores del dia el temps ocupat que heu calculat abans, i així sabreu el vostre temps lliure real. Dintre del vostre temps lliure real cal que diferencieu entre les hores en què descanseu i les que no feu res: el temps que resta serà el vostre temps d’oci.
 3. Activitats d’oci que s’han anomenat, per exemple: anar a còrrer, fer ioga, llegir un llibre, pintar un quadre, jugar al futbol amb l’equip del barri, etc.

El model de les 3 D

L’objectiu de l’activitat és distingir com les persones fan ús del temps d’oci i la repercussió en la seva qualitat de vida.

Responeu les preguntes següents:

 1. Indiqueu quines activitats són les les més importants en el temps lliure i poseu un exemple personal de com les apliqueu en el vostre dia a dia.
 2. Segons els model d’oci que distingeix els diferents nivells d’aprofitament, poseu un exemple de cada un.
 3. Indiqueu quins són els diferents tipus d’oci, segons el seu nivell d’aprofitament, i poseu un exemple de cada un.

 1. Les activitats més importants del temps lliure són descansar, divertir-se i desenvolupar-se.
 2. Un exemple de descansar: mirar la televisió una estona després d’estudiar. Un exemple de divertir-se: quedar amb els amics per jugar a tenis taula. Un exemple de desenvolupar-se: un curs per la tarda d’idiomes.
 3. Els diferents tipus d’oci són:
  • Oci de formació: inclou l’educació, l’art i la cultura. Aprendre a tocar un instrument.
  • Oci d’entreteniment: està destinat a distreure’s. Jugar a pàdel.
  • Oci de descans: és l’oci del temps lliure i es fa servir per agafar forces. Descansar després de fer esport.
  • Oci d’avorriment: acostuma a ser un temps que genera frustració. Estar tot el dia a casa sense fer res.
  • Oci de consum: es dona quan l’oci es contracta a empreses externes. Anar a centres comercials.

Educar en el temps lliure i per al temps lliure: conceptes i aplicacions pràctiques

Reflexionar sobre la importància d’educar en i per al temps lliure i entendre les diferències entre ambdues vessants, així com la necessitat de la seva coexistència i complementarietat per tenir una educació d’oci integral.

Feu una lectura comprensiva de l’apartat “Educar en i per a l’oci: corrents i perspectives” i responeu les preguntes:

 1. Expliqueu amb les vostres paraules què és educar en el temps lliure i què és educar per al temps lliure.
 2. Poseu un exemple de cadascuna.

 1. Educar en el temps lliure és aprofitar el temps lliure de la gent com un marc idoni per tal de realitzar activitats educatives i formatives que contribueixin a generar aprenentatges nous i adquirir noves habilitats, valors, sabers i experiències que afavoreixin i enriqueixin el desenvolupament personal i social. Educar per al temps lliure és ajudar que les persones coneguin les activitats i possibilitats d’oci disponibles al seu abast i formar-les i conscienciar-les en la importància d’emprar aquest temps lliure amb un oci productiu, interessant, enriquidor, que els faci créixer com a persones i fins i tot com a societat. Fer entendre la importància d’invertir el seu temps lliure en oci de qualitat i que l’oci sigui un objectiu desitjable per gaudir sol o col·lectivament.
 2. Exemples:
  • Activitat d’educació en el temps lliure: apuntar-se a un taller de cuina saludable al centre cívic del barri.
  • Activitat d’educació per al temps lliure: elaboració conjunta amb la persona o persones en situació de dependència amb qui treballeu d’un arbre del temps per reflexionar sobre el temps disponible, com l’invertiu i promoveu la presa de consciència sobre els tipus i activitats d’oci que es duen a terme habitualment i com es pot incrementar l’oci saludable i de qualitat.

Les associacions i entitats com a agents d'oci

L’objectiu de l’activitat és aplicar els coneixements adquirits sobre com s’han d’emprar els recursos digitals per trobar les associacions i entitats que hi ha disponibles a l’entorn perquè les persones en situació de dependència puguin realitzar activitats d’oci.

A partir del cercador d'entitats que ofereix la Generalitat de Catalunya busqueu quines entitats hi ha al vostre territori que puguin ser d’interès per a una dona de 78 anys en situació de dependència. Trobeu almenys tres entitats i digueu què podria aportar-li cadascuna.

Activitat de resposta oberta.

 1. Accediu al cercador d’entitats.
 2. Trieu una localitat, pot ser la vostra si voleu.
 3. Escolliu 3 entitats. Argumenteu que li poden aportar a la persona en situació de dependència.

Exemple: si escolliu Salomó (municipi de Tarragona), 3 entitats que podrien ser interessants són:

 • Associació de la Gent Gran de Salomó: per interactuar i relacionar-se amb gent de la seva edat del poble. Pot participar de les activitats lúdiques, culturals i formatives i anar de viatge i excursió amb la resta d’integrants de l’entitat i conèixer nous llocs.
 • Associació Ball del Sant Crist de Salomó: per conèixer gent nova, ajudar a preservar la memòria i les tradicions del poble, participar en les activitats i gaudir dels espectacles.
 • Associació Societat Gastronòmica de Salomó: pot aportar-hi els seus coneixements i experiències gastronòmiques i contribuir al coneixement general de la cuina catalana. Pot assistir a tallers, cursos i esdeveniments gastronòmics. Pot explicar i compartir les seves receptes i els trucs de cuina.

Envelliment actiu

L’objectiu de l’activitat és conèixer el concepte d’envelliment actiu i les avantatges que aporta per a les persones grans en situació de dependència. Saber anomenar un exemple concret i aplicat d’una activitat que afavoreixi l’envelliment actiu.

 1. Expliqueu amb les vostres paraules què és l’envelliment actiu.
 2. Justifiqueu la seva importància per al benestar de les persones grans.
 3. Poseu un exemple d’activitat d’envelliment actiu.

 1. L’envelliment actiu com el procés optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.
 2. Permet a la gent gran en situació de dependència gaudir del seu procés d’envelliment d’una forma sana, lúdica, interessant i activa, al temps que millora la seva qualitat de vida.
 3. Un exemple pot ser apuntar-se a classe de gimnàstica de manteniment al centre cívic del barri.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació