Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats d’autonomia personal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el domicili.

  • Identifica les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació de dependència.
  • Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.
  • Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa d’activitats de la institució.
  • Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d’una aula taller o un domicili.
  • Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.
  • Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la institució i del domicili.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències