Procés integral de l'activitat comercial

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Robert Candel Ayala
  • Redacció
  • Robert Candel Ayala
  • M. Jesús Salvador Amela
  • Marta Lorenzo Sanchez
  • Administració i gestió
  • W.CFGS.ADM.M03/0.18
  • CFGS - Administració i finances \ CFGS - Assistència a la direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2018
Última actualització: d’octubre 2022

Taula de Continguts