Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El rebut és un justificant de pagament.

2

El lliurador és qui ha de cobrar el xec.

3

“Al portador” vol dir que el xec s’abona a la persona que el porti.

4

L’expressió de “xec no a l’ordre” vol dir que queda extingida la possibilitat d’endós del document.

5

L’expressió “xec barrat” vol dir que només es podrà cobrar en efectiu.

6

El beneficiari és qui rep la transferència bancària.

7

El cost de la transferència bancària són les comissions que es pagaran per efectuar-la.

8

La domiciliació bancària són càrrecs en comptes de dipòsit o en comptes corrents, oberts en una entitat bancària, dels pagaments que han d’abonar les empreses o els particulars.

9

Les domiciliacions bancàries són permanents i no es poden anul·lar.

Exercici 2

Respecte del xec conformat, trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Garanteix l’existència de fons per cobrir el xec.

2

El lliurador no ha de signar el xec.

3

L’entitat bancària conforma el xec.

Exercici 3

Respecte de la domiciliació bancària, trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

En la domiciliació hi han de constar el nom i l’adreça de l’entitat que presta el servei.

2

En la domiciliació hi ha de constar el codi del client.

3

En la domiciliació hi ha de constar la signatura de l’entitat emissora.

Exercici 4

Respecte del rebut, trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

És un document de cobrament.

2

Acredita el cobrament d’un deute.

3

Hi ha de constar la signatura del creditor.

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Document que acredita el pagament d’un deute, amb la quantitat i de la manera expressada en el document:

2

No es designa ningú per al cobrament i s’abona a la persona que el porti:

3

Xec emès a favor d’una persona determinada, identificada amb nom i cognoms:

4

Amb aquesta expressió queda extingida la possibilitat d’endós del document:

5

Xec en què el lliurador traça dues línies paral·leles en sentit transversal a l’anvers del document i obliga a ingressar el xec al compte del prenedor del document:

6

Xec en què el lliurador traça dues línies paral·leles i hi inclou el nom d’una entitat financera en concret perquè el xec tan sols es pot cobrar al banc que s’indica entre les dues línies:

7

S’obliga a ingressar el xec en un compte i es prohibeix expressament el pagament en efectiu:

8

Modalitat de pagament més fiable que el xec simple, ja que el lliurat insereix una clàusula al revers del document mitjançant la qual s’acredita l’autenticitat de la signatura i l’existència de fons per cobrir la quantitat indicada al xec:

9

Acció per la fórmula “Pagueu per aquest xec a…” juntament amb la signatura del destinatari i la data:

10

Document amb la fórmula “Per aval de…” juntament amb la signatura de l’avalador:

11

Document que ordena una transferència bancària:

12

Targeta de plàstic amb un logotip i una banda magnètica que permet fer pagaments al seu titular i algunes inclouen un xip que requereix l’ús d’un codi personal per poder utilitzar-les:

13

Targeta de plàstic associada a un compte bancari. Pot ser de dèbit o de crèdit:

14

Targetes que els grans establiments faciliten als clients per pagar les compres als seus establiments:

15

Operació per la qual una persona física o jurídica envia diners a una altra persona o empresa:

16

Operació de lliurar una quantitat de diners per part d’una persona física o jurídica a un operador postal que donarà aquests a una altra persona o empresa:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos