Annexos

Per a la realització de les activitats d’aquest apartat és necessari disposar de models de documents. A continuació trobareu un model per a cadascun que us permetrà elaborar les activitats corresponents.

Models

Models en format pdf vistos a la unitat:

Factura ( 228.4 KB )

Models documentació editables

Arxiu amb plantilla base de la documentació en format editable:

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general