Activitats

Per la realització de les activitats és necessari disposar de models de documents. A “Annexos” trobareu un model per a cadascun que us permetrà elaborar les activitats corresponents.

Pressupost I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

L’empresa Caramels, SL, amb domicili al polígon Sud, nau 8, de Sant Celoni, ha sol·licitat un pressupost per ampliar la màquina empaquetadora a Tallers Puig, SL, amb domicili al carrer Nou, 32, de Llinars del Vallès.

Un cop ha examinat el projecte, Tallers Puig fa el pressupost corresponent, amb data 14 de novembre, amb les indicacions següents:

Taula: DADES PRESSUPOST
Concepte Import/data
Tasques d’adaptació de la màquina antiga, per acoblar-hi elements nous: 2.550 EUR
Dispensadora de film retràctil: 26.800 EUR
Instal·lació elèctrica: 1.100 EUR
Transport: 700 EUR
Període de garantia: 1 any per a peces i mà d’obra
Forma de pagament: 50% en el moment d’acceptació del pressupost
La resta a 30 dies de la factura
Validesa del pressupost: 30 dies
Els imports no inclouen l’IVA ni les feines de paleta, si són necessàries.

A partir d’aquestes dades elaboreu el pressupost.

Pressupost II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

L’empresa Industrial General, SL, amb domicili al carrer del Sol, 2, de Llinars del Vallès, demana un pressupost a l’empresa Torres, SA, amb domicili al carrer de l’Olivera, 7, de Sant Celoni.

Les mercaderies són les següents:

Taula: DADES PRESSUPOST
Concepte Import/data
10.000 unitats model 123: 0,40 EUR/unitat
800 unitats model ABC: 1,25 EUR/unitat
125 unitats model ZYX: 6,00 EUR/unitat
Termini de lliurament: 30 dies
Ports pagats
(mitjançant Transports Ruta Sud, SL):
Ports 100 EUR
Forma de pagament: A 60 dies de la factura
Descompte: 5% (a incloure en la factura)

A partir d’aquestes dades elaboreu el pressupost, amb data 14 de novembre.

Comanda I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Elaboreu la comanda corresponent a l’activitat Pressupost I.

Empleneu el document de comanda amb les dades que faltin i siguin obligatòries. Dateu la comanda una setmana després del pressupost.

Comanda II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Elaboreu la comanda de l’activitat Pressupost II.

Empleneu el document amb les dades que faltin i siguin obligatòries. Dateu la comanda una setmana després de la del pressupost.

Albarà I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Elaboreu l’albarà corresponent a l’activitat Pressupost I.

Empleneu-lo amb les dades que hi faltin i siguin obligatòries. Dateu l’albarà dos dies després de la comanda.

Albarà II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Elaboreu l’albarà corresponent a l’activitat Pressupost II.

Empleneu-lo amb les dades que hi faltin i siguin obligatòries. Dateu l’albarà dos dies després de la comanda.

Carta de ports

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Elaboreu la carta de ports corresponent a l’activitat Pressupost II.

Empleneu-la amb les dades que hi faltin i siguin obligatòries. Dateu la carta de ports amb la data de l’albarà.

Documentació comercial

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar tota la documentació corresponent a l’activitat comercial proposada.

Magatzems Centrals, SL, amb domicili al polígon Baix, 12, de l’Ametlla del Vallès, es posa en contacte amb Cereals Osona, SA, de Vic, per demanar un pressupost de les següents mercaderies:

Taula: INFORMACIÓ MERCADERIES
Concepte Import/Data
20 tones de farina de blat dur: 240 EUR/tona
2 tones de sègol: 110 EUR/tona
5 tones de farina de blat moro: 290 EUR/tona
5 tones de farina de blat multicereals: 320 EUR/tona
Lliurament: Segona quinzena de març
Pagament: Gir a 30 dies de la factura
Tramesa: Ports pagats
Ports: 0,009 EUR/kg
Assegurança: 74,30 EUR

Elaboreu la documentació corresponent: el pressupost, amb data 14 de novembre; la comanda, amb data una setmana després del pressupost; l’albarà, dos dies posteriors a la comanda, i la carta de ports, amb data igual a l’albarà.

Empleneu els documents amb les dades que hi faltin i siguin obligatòries.

1. Pressupost:

2. Comanda:

3. Albarà:

4. Carta de ports:

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació