Referències

Bibliografia bàsica

Omeñaca García, J. (2017). Comptabilitat general. Barcelona: Deusto.

Partint de zero i amb un enfocament eminentment didàctic, el llibre tracta la problemàtica comptable íntegrament.

Adreces d'interès

https://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/

Informació pràctica sobre el tractament comptable de les operacions habituals

https://www.gabilos.com/webcontable/nuevoPGCE/texto_nuevo_pgc/plan_general_contable.htm

Pla General de Comptabilitat en format web

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge