Annexos

Per a la realització de les activitats d’aquest apartat és necessari disposar de models de documents. A continuació trobareu un model en blanc per a cadascun que us permetrà elaborar les activitats corresponents.

Models de documents

Pressupost ( 221.2 KB )

Comanda ( 155.5 KB )

Albarà ( 155.4 KB )

Carta de port ( 229.9 KB )

Models de documentació editables

Arxiu amb plantilla base de la documentació en format editable:

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació