Activitats

Factura I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Caramels, SL, amb domicili al polígon Sud, nau 8, de Sant Celoni, ha realitzat una compra a Tallers Puig, SL, amb domicili al carrer Nou, 32, de Llinars del Vallès.

Dades de la compra:

 • Tasques d’adaptació de la màquina antiga, per acoblar-hi elements nous: 2.550 EUR
 • Dispensadora de film retràctil: 26.800 EUR
 • Instal·lació elèctrica: 1.100 EUR
 • Transport: 700 EUR
 • Els imports no inclouen l’IVA ni les feines de paleta, si són necessàries.
 • Període de garantia: 1 any per a peces i mà d’obra
 • Forma de pagament: 50% en el moment d’acceptar el pressupost; la resta, a 30 dies de la factura
 • Validesa del pressupost: 30 dies
 • Data 23 de novembre

A partir d’aquestes dades, elaboreu la factura per a Caramels, SL.

Factura II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Industrial General, SL, amb domicili al carrer del Sol, 2, de Llinars del Vallès, fa una comanda a l’empresa Torres, SA, amb domicili al carrer de l’Olivera, 7, de Sant Celoni.

Dades de la factura:

 • 10.000 unitats model 123, a 0,40 EUR/unitat
 • 800 unitats model ABC, a 1,25 EUR/unitat
 • 125 unitats model ZYX, a 6,00 EUR/unitat
 • Termini de lliurament: 30 dies
 • Ports pagats, mitjançant Transports Ruta Sud, SL (ports 100 EUR i assegurança 57,50 EUR)
 • Forma de pagament: a 60 dies de la factura
 • Descompte: 5%, que s’ha d’incloure a la factura.
 • Data 21 de desembre

A partir d’aquestes dades, elaboreu la factura per a l’empresa Industrial General, SL.

Factura III

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

Bardissa, SA, amb NIF A-08000123 i amb domicili al carrer Mestral, 52, de Barcelona el dia 10 de febrer del 201X fa una venda al client TRAP, SA, amb domicili al carrer de la Comano, 3, de Barcelona, i amb NIF A-50634210.

Dades de la factura:

 • 200 cilindres AMEX a 3,50 EUR/cilindre
 • 100 guies RXC, per a cilindres a 1,20 EUR/guia
 • 250 perns PRT, a 2,70 EUR/pern
 • Ports a 30 EUR
 • Ràpel del 5%, pagament al comptat i per aquest motiu descompte addicional del 3%
 • Tipus IVA 21%

Elaboreu la factura comercial número 436.

Factura de recapitulació

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Cosmètica Llop, SL, de Barcelona, ha fet una sèrie de lliuraments al client Distribucions Químiques, SA.

Lliuraments mes de maig:

 • Albarà número 225, de data 12/05/201_:
  • 10 caixes de 25 unitats article A a 6,50 EUR/unitat
  • 6 caixes de 12 unitats article B a 4,00 EUR/unitat
 • Albarà Número 301, de data 21/05/201_:
  • 100 unitats article C, a 8,90 EUR/unitat
  • 50 unitats article D, a 3,75 EUR/unitat

Feu la factura de recapitulació núm. 104, amb data 31/05/201_. Tingueu en compte que els articles tenen un IVA del 21%, que s’hi han d’incloure despeses de ports per 50 EUR i que s’aplica un descompte comercial del 2%. La forma de pagament és mitjançant una transferència bancària.

Factura rectificativa

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

A partir de l’activitat 3.3, sobre la factura emesa a Bardissa, SA, suposeu que la partida de cilindres AMEX facturada no correspon al que es va sol·licitar, motiu pel qual l’empresa la retorna totalment. En aquesta factura es van incloure descomptes i despeses per transports. Els ports que corresponen a la partida retornada pugen a 20 EUR.

Feu la factura rectificativa núm. 437 R corresponent, amb el descompte i l’abonament dels ports.

Factura IV

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

La distribuïdora Bada Bala, SL, d’Argentona, ven al client Magatzems Ribera, SA, de Granollers, els articles següents:

Dades de la factura:

 • 100 quilograms de l’article X a 2,50 EUR/kg, IVA del 10%
 • 200 quilograms de l’article Y a 12,00 EUR/kg, IVA del 21%
 • 50 quilograms de l’article Z a 5,00 EUR/kg, IVA del 4%

A partir d’aquestes dades, empleneu la factura número 887, amb data d’expedició 21 de novembre. La forma de pagament és al comptat.

Llibres de registre I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Campbell, SA, ha emès les factures següents durant el mes de setembre de 201_:

:Dades de facturació:

 • 03/09/201_: factura núm. 555 (client: Santos Vidu, SL), per 500 EUR, més el 21 % d’IVA
 • 06/09/201_: factura núm. 556 (client: Dídac Roure), per 750 EUR, més el 10 % d’IVA
 • 15/09/201_: factura núm. 557 (client: Armand Torres), per 400 EUR, més el 21 % d’IVA
 • 26/09/201_: factura núm. 558 (client: Perfums Reus, SL), per 1.100 EUR, més el 21 % d’IVA
 • 30/09/201_: factura núm. 559 (client: Carme Llorens), per 200 EUR, més el 4 % d’IVA
 • 30/09/201_: factures simplificades núm. 12.050 a 13.108, per un import de 2.050 EUR, IVA del 21 % inclòs

Anoteu les factures i les factures simplificades del mes de setembre al llibre de registre de les factures emeses.

Llibres registre II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Barcelona Distes, SL ha rebut les factures següents durant el mes de gener de 201_:

Dades de facturació (gener):

 • 2 de gener: factura a Miquel Lax Roca. Base imposable: 990 EUR, tipus d’IVA general
 • 8 de gener: factura a Norte SA, SL. Base imposable: 500 EUR, tipus d’IVA general, 400 EUR, IVA reduït
 • 14 de gener: factura a Fletxa Verda, CB. Base imposable: 700 EUR, tipus d’IVA general, 300 EUR, tipus d’IVA reduït
 • 22 de gener: factura a Rovira i Gilabert, SL. Base imposable: 300 EUR, IVA reduït
 • 24 de gener: factura a Gregori Molla Corts. Base imposable; 475 EUR, IVA general
 • 27 de gener: factura rectificativa a Norte SA per 100 EUR, tipus d’IVA general
 • 31 de gener: factura a Francesc Aguilera Machi. Base imposable; 1.245 EUR, tipus d’IVA general

Registreu les factures al llibre de registre de factures rebudes i calculeu les quotes d’IVA corresponents.

Fitxes de magatzem I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Maquillà, SA disposa al magatzem de 20 unitats d’un producte que va comprar a 52 EUR/unitat. Durant el mes d’octubre porta a terme aquestes operacions següents.

Dades de facturació (octubre):

 • El dia 2 d’octubre en compra 100 unitats a 55,00 EUR/unitat
 • El dia 5 d’octubre en compra 115 unitats a 58,00 EUR/unitat
 • El dia 8 d’octubre en ven 150 unitats a un preu de 105,00 EUR/unitat
 • El dia 11 d’octubre en compra 200 unitats a 59,00 EUR/unitat
 • El dia 16 d’octubre en ven 200 unitats a 110,00 EUR/unitat
 • El dia 18 d’octubre en compra 150 unitats a 58,00 EUR/unitat
 • El dia 19 d’octubre en compra 200 unitats a 56,00 EUR/unitat
 • El dia 20 d’octubre en compra 180 unitats a 60,00 EUR/unitat
 • El dia 22 d’octubre en ven 400 unitats a 112,00 EUR/unitat
 • El dia 25 d’octubre en ven 150 unitats a 114,00 EUR/unitat
 • El dia 29 d’octubre en compra 60 unitats a 62,00 EUR/unitat
 1. Determineu el valor de l’estoc segons el criteri de valoració de mercaderies PMP.
 2. Determineu el valor de l’estoc segons el criteri de valoració de mercaderies FIFO.

Fitxes de magatzem II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa Novembre, SA disposa al magatzem de 100 unitats d’un producte que va comprar a 18 EUR/unitat. Durant el mes de novembre efectua les operacions següents.

Dades de facturació (novembre):

 • El dia 1 de novembre en compra 80 unitats a 18,80 EUR/Unitat
 • El dia 4 de novembre en compra 150 unitats a 20,00 EUR/Unitat
 • El dia 7 de novembre en ven 210 unitats a 98,00 EUR/Unitat
 • El dia 13 de novembre en compra 100 unitats a 21,00 EUR/Unitat
 • El dia 15 de novembre en ven 170 unitats a 105,00 EUR/Unitat
 • El dia 17 de novembre en compra 100 unitats a 22,00 EUR/Unitat
 • El dia 20 de novembre en compra 50 unitats a 23,00 EUR/Unitat
 • El dia 21 de novembre en compra 30 unitats a 25,00 EUR/Unitat
 • El dia 25 de novembre en ven 100 unitats a 110,00 EUR/Unitat
 • El dia 27 de novembre en ven 120 unitats a 112,00 EUR/Unitat
 • El dia 30 de novembre en compra 100 unitats a 26,00 EUR/Unitat
 1. Determineu el valor de l’estoc segons el criteri de valoració de mercaderies PMP.
 2. Determineu el valor de l’estoc segons el criteri de valoració de mercaderies FIFO.

Documentació en llengua anglesa

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar la documentació corresponent a l’activitat comercial en en llengua anglesa.

L’empresa Exporters Llinars, SL ha rebut la documentació mostrada a la imatge figura:

Figura Documentació rebuda

Dades d’empreses:

 • Comprador:
  • Robert Smith
  • 20 Harley St
  • W1A1AA London (UK)
  • NIF comunitari: UK45368988L
 • Venedor:
  • EXPORTERS LLINARS, SL
  • C/ nou 65
  • 08450 Llinars del Vallès (Spain)
  • NIF comunitari: ESA08546213

Model de Delivery note (figura):

Figura Delivery note

Models d’Invoice (figura):

Figura Invoice

A partir de la informació, elaboreu el delivery note i l’invoice.

Fitxes de magatzem III

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el concepte de cost unitari, i emplenar documentació corresponent a l’activitat comercial.

L’empresa COMOSA inicia la seva activitat de comercialització de fertilitzants agrícoles l’1 de març de 2018. Durant el mes de març realitza les següents operacions:

Dades de facturació (març):

 1. 03/03/18 Realitza compra (s/fra núm. 045-15) amb el següent detall:
  • 150 unitats de PLZ-30 kg a 15,45 EUR/unitat
  • 250 unitats de FGH-20 kg a EUR/unitat
  • Despeses de transport: 450 EUR
  • Assegurança: 175 EUR
 2. 06/03/18 Realitza venda (s/fra núm. 001-15) amb el següent detall:
  • 75 unitats de PLZ-30 kg a 25,75 EUR/unitat
  • 100 unitats de FGH-20 kg a 29,95 EUR/unitat
 3. 11/03/18 Realitza venda (n/fra núm. 002-15) amb el següent detall:
  • 100 unitats de PLZ-30 kg a 25,75 EUR/unitat
  • 150 unitats de FGH-20 kg a 29,95 EUR/unitat
  • Descompte comercial del 5%
 4. 12/03/18 Realitza compra (s/fra núm. 052/15) amb el següent detall:
  • 225 unitats de PLZ-30 kg a 15,45 EUR/unitat (5 unitats de les facturades són gratuïtes en concepte de descompte per volum).
  • 300 unitats de FGH-20 kg a 17,55 EUR/Unitat
  • Descompte dins de factura del 3% per pagament immediat sobre la mercaderia facturada
  • Despeses de transport: 475 EUR
  • Assegurança: 190 EUR
 5. 16/03/18 El client de la venda del dia 6 de març retorna 10 unitats de PLZ-30 kg i 25 unitats de FGH-20 kg

Informació addicional:

 • Les existències a 1 de març són 75 unitats de PLZ-30 kg valorades en 1.275 EUR i 150 unitats de FGH-20 kg valorades en 2.745 EUR.
 • Les despeses de transport es distribuïxen en funció del pes, i l’assegurança en funció de l’import brut de la mercaderia adquirida.
 • El mètode utilitzat per al control de les existències és el PMP per a PLZ-30 kg, i el FIFO per a FGH-20 kg.

A partir de la informació disponible, calculeu el cost unitari de cadascuna de les dues compres realitzades durant el mes de març.

El cost unitari de cadascuna de les dues compres realitzades durant el mes de març és el següent:

1. Cost unitari de la compra del dia 3 de març (vegeu la figura):

Figura Cost unitari de la compra del dia 3 de març.

Factor de repartiment del transport:


Transport mercaderia “PLZ-30 kg”:

Transport mercaderia “FGH-20 kg”:

Factor de repartiment de l’assegurança:

Assegurança mercaderia “PLZ-30 kg”:

Assegurança mercaderia “FGH-20 kg”:

2. Cost unitari de la compra del dia 12 de març (vegeu la figura):

Figura Cost unitari de la compra del dia 12 de març.

Factor de repartiment del transport:

Transport mercaderia “PLZ-30 kg”:

Transport mercaderia “FGH-20 kg”:

Factor de repartiment de l’assegurança:

Assegurança mercaderia “PLZ-30 kg”:

Assegurança mercaderia “FGH-20 kg”:

Fitxes de magatzem III

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar el concepte de cost unitari, i emplenar documentació corresponent a l’activitat comercial.

A partir de la informació disponible en l’activitat 3.12, empleneu les fitxes de magatzem del productes PLZ-30 kg i FGH-20 kg corresponents al mes de març.

Les fitxes de magatzem corresponents al mes de març són les següents (vegeu la figura):

Figura Fitxes de magatzem

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació