Referències

Bibliografia complementària

Roman Ruiz, J.; Hernández Martínez, J. C.; Acebrón Ortega, P. (2016). Procés integral de l’activitat comercial. Madrid: Macmillan.

Aquest manual analitza el procés integral de l’activitat comercial desgranant el seu procés documental i les operacions financeres.

Rayo Álvarez, P.; Cuesta Brasero, M. C.; Ayensa Esparza, Á. M.; Roncal Borrego, J. A. (2014). Procés integral de l’activitat comercial. Madrid: McGraw-Hill.

Manual que ofereix una visió integral de les operacions financeres i la documentació.

Rey Pombo, J. (2016). Proceso integral de la actividad comercial. Madrid: Paraninfo.

Obra que recull una visió més pràctica de les operacions financeres i la documentació associada.

Ruiz Moya, C.; Noguera Vidal, T.; Esteve Crespo, M. L. (2017). Gestión financiera. Madrid: McGraw-Hill.

Aquest manual analitza les operacions financeres tant a nivell pràctic com teòric i les diferències entre elles.

Guinot, C.; Del Valle Zaragoza, V.; Izarra Aguado, J. M. (2014). Gestió financera. Madrid: McGraw-Hill.

Aquest manual analitza les operacions financeres tant a nivell pràctic com teòric i les diferències entre elles.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Operacions financeres