Activitats

Rebut I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el rebut acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

La Laura Martí és propietària d’una pastisseria. Amb motiu d’una celebració familiar, la Carme Camps li encarrega un pastís que recollirà un familiar l’endemà. La Carme vol deixar abonada la comanda, que ascendeix a 35,50 EUR.

Empleneu el rebut número 70 de justificant de pagament.

Rebut II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el rebut acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

Carles Bou, propietari d’un comerç, ha fet la factura amb número 43 a la clienta Marta Rubió per un valor de 246,60 EUR.

Empleneu el rebut número 13 de justificant de pagament.

Rebut III

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el rebut acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

Euromotor, una empresa de reparació d’automòbils de Granollers, fa la factura número 30 a la clienta Sara Roca per un valor de 954 EUR.

Empleneu el rebut que justifica l’operació.

Xec nominatiu

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el xec nominatiu acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

Juli Sitges és propietari d’una empresa que comercialitza records. Emet un xec nominatiu del Banc Europ per un valor de 490 EUR al proveïdor Munlia, SA, el 4 de març de 201_.

Empleneu el xec, amb el número de compte 9999-5211-33-8741236999.

Xec al portador i endossat

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el xec al portador i endossat acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

El 7 de febrer, Indústries Post, SL, de Granollers, que té com a representant legal Mireia Sánchez Abad, estén un xec barrat a càrrec del seu compte corrent del Banc Europ amb número 3333-8741-58-6952007431. El xec és estès a favor de Rafael Carner, de Barcelona. El prenedor vol que el xec sigui al portador. L’import és per saldar un terç del deute que té pendent amb aquest últim, que ascendeix a 7.971 EUR.

 1. Empleneu el document a partir d’aquesta informació.
 2. Al cap de dos dies, en Rafael Carner endossa el xec al seu proveïdor Reparacions MIAY, SA, amb domicili fiscal a Tarragona. Empleneu la informació que correspongui.

Xec endossat

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar el xec endossat acreditatiu del moviment de diners associat a una operació comercial.

Pere Amat i Núñez emet un xec a càrrec del Banc Europ, oficina número 3 de Granollers, al compte corrent número 1235-6584-99-6598712001, per un import de 60.000 EUR, per pagar un deute que tenia amb Albert Brugada i Valls. El xec s’emet amb data 7 d’abril.

L’Albert té, alhora, un deute amb Maria Blanc i Gené. Decideix endossar el xec d’en Pere Amat vuit dies després.

 1. Confeccioneu el xec a partir d’aquestes dades.
 2. Pel que fa al xec complimentat, responeu aquestes preguntes:
  • Qui és el lliurat?
  • Qui és el lliurador?
  • Qui és el primer tenidor?
  • Qui exigirà el pagament al lliurat?
  • Quina relació hi ha entre lliurador i lliurat?

 • El lliurat és el Banc Europ.
 • El lliurador és Pere Amat i Núñez.
 • El primer tenidor és Albert Brugada i Valls.
 • Abans d’endossar el xec, exigirà el pagament l’Albert; després, la Maria Blanc.
 • El lliurador ordena al lliurat que faci un pagament, enfront d’un tercer que és el tenidor i beneficiari.

Domiciliació bancària I

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar l’imprès acreditatiu d’una domiciliació bancària.

Sònia Tomàs és la propietària del local a Granollers on desenvolupa l’activitat comercial Mateu Llopis. Vol rebre el lloguer cada mes mitjançant pagaments domiciliats al Banc Europ, al compte número 6544-8500-12-9898327411.

Empleneu l’imprès que la Sònia ha de lliurar al banc.

Domiciliació bancària II

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar l’imprès acreditatiu d’una domiciliació bancària.

El Mateu Llopis acaba d’obrir una botiga d’animals al carrer de l’Albera, 36, de Granollers. Vol domiciliar els pagaments periòdics que ha d’assumir, com ara la llum i l’aigua, a la sucursal del Banc Europ situada a la plaça de l’Ajuntament, 2, de la localitat. El seu número de compte és 6544-8500-12-9898327411.

Empleneu els documents de domiciliació de pagament de l’aigua de Mateu Llopis.

Domiciliació bancària III

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar l’imprès acreditatiu d’una domiciliació bancària.

Miquel Camps vol una domiciliació bancària del client Francesc Santos per fer el pagament corresponent a la factura número 63. Les dades bancàries de Francesc Santos són 3020-5280-10-4200501097. El domicili fiscal del client és al carrer del Valira, 80, de Sant Celoni.

Empleneu l’imprès que ha de lliurar el Miquel Camps.

Domiciliació bancària IV

L’objectiu d’aquesta activitat és emplenar l’imprès acreditatiu d’una domiciliació bancària.

La Núria Boix i Renom és la propietària del local comercial on exerceixen la seva activitat comercial la Lluïsa i l’Ester, situat al carrer Girona, 12, de Granollers.

A primers del mes de març passa a cobrar-los el lloguer del local, que ascendeix a 2.300 EUR. Aquest mes és l’últim, ja que la Lluïsa i l’Ester han proposat a la Núria de domiciliar els pagaments al Banc Europ. La sucursal del banc de les inquilines està situada al carrer del Montseny, 89, de Granollers, i el número de compte és el 1258-5684-55-6987321001.

Empleneu el document de domiciliació bancària.

Anar a la pàgina anterior:
Pagament de la compravenda al comptat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació