Introducció

L’activitat diària de les empreses genera un gran volum de documentació a registrar comptablement degut a la seva incidència en el patrimoni empresarial. Actualment s’utilitza programari informàtic per facilitar aquest procés, i s’automatitzen moltes de les tasques.

En el mercat hi ha diversitat de programari informàtic per a la gestió comptable de l’empresa. Tots tenen les seves peculiaritats, però un funcionament similar. La utilització de qualsevol programari comptable suposa haver d’aplicar la tècnica comptable i els principis i normes comptables: el domini d’aquests coneixements és necessari per al correcte ús de qualsevol aplicació comptable. Els continguts d’aquesta unitat suposen l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits en la resta d’unitats.

Aquesta unitat sobre “Gestió informatitzada de la informació comptable” s’aborda des del programari Contasol. Aquest programa permet fer tota la instal·lació completa, sense limitacions d’ús en totes les seves opcions. Es tracta d’un programari professional que permet realitzar tot el procés del cicle comptable: des de l’obertura de la comptabilitat fins al procés de tancament de l’exercici comptable. Contasol disposa d’una sèrie de processos automàtics que faciliten en bona mesura el registre de les operacions. També permet, amb les configuracions que corresponguin, elaborar automàticament molta documentació a presentar a l’Administració Pública. Disposa d’un programari professional i complet per a la gestió automàtica de la informació comptable.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades. No dubteu a aprofitar l’espai del fòrum de l’aula per exposar els vostres dubtes i intentar ajudar a resoldre els dubtes de les companyes i companys. També podeu adreçar-vos directament al professorat de l’aula per plantejar el vostres dubtes.

Anar a la pàgina següent:
Resum