Annexos

Pla General de Comptabilitat

Pla General de Comptabilitat 2007 en format pdf:

PGC ( 1.1 MB )

PGC en català ( 1.5 MB )

PGC PIMES ( 1.5 MB )

Comptes anuals PIMES 2018

Model 2018 per a comptes anuals normalitzats:

Model 2018 per a comptes anuals abreujats:

Model abreujat ( 2.2 MB )

Webs de consulta

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general