Annexos

Als “Annexos” s’adjunten els diferents models vistos en els continguts i les instruccions de l’AEAT per emplenar-los.

Models de documents

Models en blanc en format PDF:

Model 111 ( 74.6 KB )

Model 115 ( 139.1 KB )

Model 130 ( 250.8 KB )

Model 131 ( 318.3 KB )

Model 145 ( 256.4 KB )

Model 180 ( 130.1 KB )

Model 190 ( 280.1 KB )

Model 202 ( 183 KB )

Instruccions AEAT

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Impost sobre el valor afegit (IVA)