Investigació comercial

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • David Torres Velasco
  • Redacció
  • Griselda Martín Sirarols
  • David Torres Velasco
  • Marta Valero Compte
  • José Antonio Vázquez Gázquez
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.VEC.M04/0.16
  • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2016

Taula de Continguts