Investigació comercial

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • David Torres Velasco
  • Redacció
  • Griselda Martín Sirarols
  • David Torres Velasco
  • Marta Valero Compte
  • José Antonio Vázquez Gázquez
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.COM.M04/0.16
  • CFGS Gestió de vendes i espais comercials \ CFGS - Màrqueting i publicitat
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2016
Última actualització: de març 2022

Taula de Continguts