Referències

Bibliografia bàsica

Trespalacios, J.A; Vázquez, R; Bello, L (2005). Investigación de Mercados. Métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en marketing. Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.

En aquest llibre trobareu informació sobre el coneixement i la informació en els processos de màrqueting, així com sobre les metodologies i procediments aplicats a la investigació de mercats.

Grande, I; Abascal, E. (2014). Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. Madrid: ESIC Editorial.

Es tracta d’un manual pensat per a professionals i estudiants que vulguin iniciar-se o aprofundir en la investigació comercial com una eina molt important del màrqueting estratègic. En el desenvolupament de continguts hi ha molts exemples de casos reals.

Bibliografia complementària

Jiménez, M; Gracia, M.R (1998). Investigació comercial. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.

Aquesta publicació forma part de la col·lecció de materials didàctics per als cicles formatius de la família de comerç i màrqueting, que s’imparteixen en la modalitat no presencial.

Adreces d'interès

www.blablabla.cat/ref.html

Aquesta adreça proporciona una petita informació sobre…

Referències bibliogràfiques

Pedret, R.; Sagnier, L. Camp, F. (2000). La investigación comercial como soporte del marketing. Barcelona: Ed. Deusto.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge