Glossari

  • paraula1 m Definició.
  • paraula2 adj m Definició.
  • paraula3 v tr Definició.
  • dades massives (big data) f Conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general