Annexos

Lectors RSS

Al web www.rss.nom.es podeu trobar informació detallada sobre els lectors RSS.

El vídeo “¿Qué es RSS?” (WWW.goo.gl/oTzjMM) que podeu veure a YouTube explica com funcionen els programes lectors RSS. És molt recomanable que el visioneu per comprendre’n la utilitat i funcionament.

Operadors per a recerques avançades

A la pàgina de suport de Google hi podeu trobar més informació sobre els operadors per fer cerques avançades a través d’aquest navegador:

www.goo.gl/A4gkWD

També podeu utilitzar la pàgina de cerques avançades per acotar al màxim els resultats obtinguts:

www.google.com/advanced_search

Informació secundària de pagament

Aquesta és una selecció d’informes sobre empreses que es poden obtenir en fonts d’informació secundàries de pagament, concretament de l’empresa eInforma (www.eInforma.com):

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació