Annexos

Codi internacional per a la pràctica de la investigació social i de mercats ICC/ESOMAR

En aquest enllaç podeu consultar la versió en castellà d’aquest codi internacional, concebut principalment com a marc per a l’autoregulació i d’aplicació mundial.

Altres codis i directrius

En els llocs web de la Cambra de Comerç Internacional (ICC) i l’Associació Europea per a Estudis d’Opinió i de Màrqueting (ESOMAR) es poden consultar altres codis i directrius, principis i interpretacions dels marcs de referència de l’ESOMAR i l’ICC.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació