Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D

Imatge i so
  • Coordinació
  • Maria Alvira Santiago
  • Paloma Bañuls Caruana
  • Redacció
  • Francesc Vallès Margalef
  • Ismael Navales Farreras
  • Ferran Lavado Sanchez
  • Imatge i so
  • W.CFGS.A3D.M01/0.17
  • Animacions 3D, jocs i entorns interactius
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017
Última actualització: de setembre 2023

Taula de Continguts