Introducció

Avui dia, l’animació, amb totes les seves tècniques i les seves variants, és present en les nostres vides més que mai: des de llargmetratges 3D en les cartelleres de cinema, passant per anuncis publicitaris a la televisió, fins a les animacions que integren l’univers dels videojocs o els gràfics animats presents en les aplicacions per a dispositius mòbils.

En aquesta primera unitat, “El producte i la indústria de l’animació”, del mòdul “Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D”, aprendreu tot el que heu de saber sobre els fonaments de l’animació, els diversos productes d’animació, com funciona la indústria, com es classifiquen els productes i quines són les noves tendències actuals.

A l’apartat “Fonaments de l’animació” aprendreu què és l’animació i quins són els seus principis i característiques bàsics. Farem un breu recorregut per la història, parlarem de les característiques generals dels productes de l’animació i ens centrarem en les diferents tècniques per produir animació. Parlarem d’animació clàssica, animació per captura d’imatges fixes, animació per captura de moviment, animació 2D i 3D per a ordinador i animació experimental.

En el segon apartat de la unitat, “La indústria de l’animació”, veurem quins són els agents que intervenen en el sector, com es produeixen i financen els projectes i com es distribueixen i s’exhibeixen. Classificarem les animacions en funció del públic objectiu, del mitjà de producció, del mode de difusió i del gènere. Parlarem de les animacions per a cinema, televisió, Internet i videojocs, i finalment explorarem les noves tendències dels productes d’animació en entorns multidispositius i a Internet.

Per treballar aquesta unitat és necessari complementar les explicacions textuals dels continguts amb els vídeos referenciats en els enllaços, que permeten apropar-se de manera gràfica i visual als conceptes que s’hi tracten. De la mateixa manera, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en cada apartat.

Anar a la pàgina següent:
Resum