Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Recursos tècnics i humans

  1. Defineix les característiques tècniques finals del projecte, analitzant i valorant la seva dimensió i definint els seus paràmetres de treball i acabat final.
  2. Defineix les característiques de la manera de treball en xarxa i els protocols de comunicació i interacció necessaris per a la realització d’un projecte d’animació, valorant els equips tècnics i humans que intervenen en els diferents tipus de projectes.

Acabament del projecte, capes i renderitzacions

  1. Realitza la separació de capes i organitza els efectes de la renderització, valorant les possibilitats de configuració dels paràmetres per al càlcul final de construcció de la imatge.
  2. Realitza la renderització final per capes, avaluant les necessitats de supervisió del procés i l’aplicació de mesures correctores destinades a la consecució del material de postproducció.
  3. Finalitza el projecte d’imatge realitzant el disseny dels efectes cinematogràfics requerits pel guió i analitzant les possibilitats d’ajust dels recursos i el temps a la dimensió del projecte.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF