Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Quan es genera una animació 3D, s’acostuma a dividir el procés de renderització en diverses capes.

2

Una granja de renderització és una habitació plena de servidors i no té res a veure amb el procés de renderització.

3

Es necessiten moltes estacions de treball per poder realitzar els càlculs de renderització d’una pel·lícula d’animació.

Exercici 2

De què es compon una granja de renderització professional? Trieu l’opció correcta (pot ser més d’una).

NúmPregunta
1

Switches o commutadors.

2

Pantalles LED.

3

Servidors o nodes.

4

Altaveus.

5

Refrigeració.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La persona que s’ocupa de la tasca de controlar que tot funcioni correctament en una granja de renderització s’anomena:

2

Una granja de renderització és un servei senzill que està disponible de manera:

3

Són aquelles regions quadrades en les quals es divideix un fotograma o imatge en ser renderitzada:

4

S’encarrega de connectar o generar una xarxa local de les estacions de treball:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Hi ha motors híbrids, que poden treballar tant amb la com amb el .

2

Es podria diferenciar entre dues línies de processadors, la línia per a escriptori o i la línia per a servidors o .

3

És el processador de gamma més alta del fabricant Intel: .

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Intel conté nuclis físics amb capacitat de virtualització.

2

AMD conté nuclis físics amb capacitat de virtualització.

3

Un inconvenient dels processadors AMD és el consum elèctric.

4

Per evitar un coll d’ampolla, s’ha de considerar que la quantitat de nuclis i les freqüències siguin relativament similars.

5

No cal un sistema operatiu, SO, per operar en una granja de renderització .

Exercici 6

Quins són realment AOV? Trieu l’opció correcta (pot ser més d’una).

NúmPregunta
1

Beauty.

2

Z.

3

Refraction.

4

IOR.

5

StandardSurface.

6

SSS.

7

Opacity.

8

Fresnel.

9

Ambient Occlusion.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

AOV que s’encarrega de representar la profunditat de camp:

2

AOV que s’encarrega de representar l’opacitat:

3

Els AOV també es poden anomenar com:

4

AOV que s’encarrega de representar la il·luminació que no conté informació de llum directa:

5

Fa referència a la capa mestra o masterlayer i és la renderització total:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El format té la característica de poder llegir la informació de les capes de manera individual dins del programari de composició.

2

Si voleu que les renderitzacions s’emmagatzemin correctament al vostre projecte, haureu de fer servir les eines: o .

3

El material permet l’absorció de les ombres en una superfície.

4

Es recomana dividir una en diferents que posseeixen propietats o característiques específiques dels materials quan reben la .

Exercici 9

NúmPregunta
1

No es pot fer servir l’ordinador mentre renderitza.

2

Deixa una marca d’aigua.

3

No cal una llicència addicional.

4

La seva llicència és molt cara.

5

No permet la visualització seqüencial de les renderitzacions.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El principal problema que podeu detectar en les vostres renderitzacions és una il·luminació incorrecta de l’escena.

2

Un sample o mostra fa referència a les vegades que es calcula l’algoritme que fa servir Arnold per determinar el color de cada píxel d’una imatge.

3

El canal alfa d’una imatge proporciona informació binària de colors.

4

El rang dinàmic o gamma dinàmica és la capacitat de captar el detall dels colors dins d’una mateixa imatge.

5

Subsurface scattering, SSS, o dispersió subsuperficial, fa referència a la característica dels materials que no brillen.

6

El paràmetre Camera (AA) fa referència a la quantitat de mostres totals que es calcularan a l’hora de fer una renderització a Arnold.

7

Roughness o duresa fa referència a un paràmetre del material d’un objecte que controla el comportament de la llum quan hi incideix.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general