Introducció

El procés de renderització és una de les feines finals del flux de treball dins d’una producció audiovisual a l’àmbit de l’animació en 3D. Aquest procés és la part més extensa de la producció degut a l’enorme consum de temps. De la disponibilitat de màquines i el potencial que tinguin, en dependrà el temps total de renderització. També entren en escena les funcions internes del programari, per tal d’afavorir sempre que el temps emprat en el procés de renderització sigui el mínim possible amb la màxima qualitat.

A l’apartat “Renderització final per capes”, s’estudia el funcionament i les característiques de les diferents estacions de treball, per poder fer els càlculs de renderització, com pot ser el cas de les granges de renderització. Quan es genera una animació en 3D, aquesta es divideix en diferents capes que, compostes posteriorment en un programa de composició, generen la imatge o seqüència final. Veureu que en una escena pot haver-hi moltes capes amb característiques i propietats diferents segons els materials utilitzats. Per això és important establir una nomenclatura aclaridora per tal d’arxivar les renderitzacions generades de manera ordenada i lògica. Estudiareu també com es controla el visionament dels resultats en primer i segon pla; i també podreu identificar i solucionar els problemes que poden aparèixer a les renderitzacions finals.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats proposades. És necessari seguir el material escrit amb les imatges explicatives, així com la visualització dels vídeos explicatius per complementar el contingut escrit i assolir els conceptes que s’hi tracten. Aquests vídeos us ajudaran de forma visual i més aclaridora a entendre la matèria.

Anar a la pàgina següent:
Resum