Activitats

El projecte d'animació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fases de producció d’un projecte 3D.

Responeu les següents preguntes:

 1. En quantes fases es desglossa un projecte d’animació? Descriviu-les breument.
 2. Quin és el flux de treball d’un projecte 3D? Enumereu totes les fases.
 3. Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de preparar el projecte 3D al servidor?
 4. Quins són els principals documents que s’inclouen en la bíblia de producció?

1. El flux de treball d’un projecte d’animació consta de set etapes: desenvolupament, preparació, preproducció, producció, postproducció, lliurament i distribució.

Les seves característiques són:

 • Desenvolupament. És la primera fase del flux de treball d’un projecte d’animació. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: l’elaboració del guió, la configuració del core team, el pressupost de producció i la recerca de finançament.
 • Preparació. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: la revisió del guió, la selecció de maquinari i programari, la configuració de l’equip de treball i l’establiment dels processos i procediments de producció.
 • Preproducció. En aquesta fase ja s’inicia a treballar en el projecte en si. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: el guió il·lustrat (storyboard) i el disseny de producció dels models, fons i animàtica.
 • Producció. És la fase en què es desenvolupa i es realitza el projecte, ja sigui 2D, 3D, stop motion, etc. Es pot entendre com la fase de realització dels elements animats.
 • Postproducció. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: l’edició de vídeos, els efectes especials, la música, el doblatge, la preparació del contingut, l’avaluació i comparativa del cost i del temps invertit en el projecte.
 • Lliurament. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: l’adaptació de la tècnica del projecte, el desenvolupament del material promocional i la confecció de la guia d’estil per a l’explotació del contingut via licensing.
 • Distribució. És la darrera fase del projecte. Les principals tasques que s’elaboren en aquesta etapa són: el tancament d’acords de distribució, l’assistència a mercats nacionals i internacionals, la implantació del màrqueting, la distribució de contingut i el desenvolupament de derivats digitals.

2. Les fases del flux de treball d’un projecte 3D són:

 • Preproducció
  • Idea i guió
  • Preparació del projecte al servidor
  • Desenvolupament d’eines informàtiques
  • Disseny de producció
  • Guió il·lustrat (storyboard)
  • Enregistrament de veus de referència
  • Creació de la música
  • Story reel o tira leica (animàtica 2D)
 • Producció
  • Modelat
  • Preparació dels plans per l’animatic reel: layout
  • Animatic reel
  • Muntatge de l’animatic reel
  • Preparació del personatge i rigging
  • Ombrejat i textures
  • Creació de fons
  • Animació
  • Efectes especials 3D
  • Animation reel i muntatge
  • Supervisió estereoscòpica
  • Il·luminació
  • Preparació dels plans per a renderització
  • Renderització 3D
 • Postproducció
  • Composició i postproducció
  • Muntatge en línia
  • Renderització final

3. Els principals aspectes que cal tenir en compte a l’hora de preparar el projecte al servidor són:

 • Configurar el servidor i la xarxa, per tal de treballar el projecte contraservidor mitjançant una xarxa que connecti totes les estacions de treball mitjançant un servidor central i definint un sistema de permisos d’accés al servidor per als diversos usuaris del projecte. Cal definir el sistema de còpies de seguretat.
 • Definir de manera clara i sistematitzada la nomenclatura d’arxius.
 • Configurar l’estructura de carpetes en un ordre lògic, amb una jerarquia concreta i definida, que faciliti el treball en equip i agilitzi el procés de treball.

4. Els principals documents que s’inclouen en la bíblia de producció són:

 • Documentació de gestió del projecte
  • Informació bàsica del projecte
  • Pressupost
  • Contractes
  • Permisos
  • Estructura del projecte al servidor
  • Documentació del maquinari i programari
  • Documentació de configuració de l’equip de treball
  • Documentació sobre els processos i procediments de producció
 • Documentació relativa a la història
  • Idea i guió
  • Documents de disseny de producció (bíblia d’art)
  • Guió il·lustrat (storyboard)
 • Documentació tècnica
  • Full de construcció de pla (shot sheet) (sobretot en 3D)
  • Carta de rodatge (dope sheet) (sobretot en animació analògica)
  • Carta d’animació (bar sheet)
  • Carta d’espaiats (sobretot en animació clàssica)
  • Carta de camps (field chart)
  • Layouts
 • Documentació de control de la producció
  • Calendari
  • Diagrama de Gantt
  • Formularis de control de processos
  • Full de seguiment de modelat (model-tracking sheet) (només 3D)
  • Full de seguiment d’animació (animation-tracking sheet)
  • Full de seguiment d’il·luminació i renderització (lighting and rendering-tracking sheet) (només 3D)

Flux de treball i 'pipeline' d'un projecte 2D: esquema conceptual

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar correctament les fases de producció d’un projecte 2D per ordinador i seqüenciar-les en el temps.

Elaboreu un esquema seqüenciat i complet en forma d’arbre on constin les principals tasques de preproducció, producció i postproducció d’un projecte de curtmetratge 2D per ordinador, sabent que partiu d’un guió literari ja fet.

Podeu fer servir les eines de dibuix de Google per confeccionar l’esquema en forma d’arbre.

Activitat de solució oberta.

Un possible exemple de solució de l’activitat és el següent esquema conceptual de la figura.

Figura

Recerca sobre diversos pressupostos de pel·lícules d'animació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar el pressupost necessari per realitzar un llargmetratge d’animació 3D i un de 2D i fer-ne una comparativa.

Feu una cerca de 9 llargmetratges estrenats en els darrers anys seguint els següents requisits:

 • Dues grans produccions de llargmetratges d’animació 3D nord-americanes (per exemple, de Pixar-Disney i Dreamworks)
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 3D asiàtica (Japó, Xina, Índia…)
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 3D europea
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 3D espanyola
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 2D per ordinador nord-americanes
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 2D per ordinador asiàtica
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 2D per ordinador europea
 • Una gran producció de llargmetratge d’animació 2D clàssica

Anoteu les següents dades (les que pugueu trobar): títol de l’obra, director, productora, país, any de creació, tipus de tècnica, subtècnica, materials (si s’escau), petita sinopsi dels continguts, enllaç URL si s’escau, pressupost, recaptació, temps total de producció, nombre total de persones participants en la realització, i els tècnics més rellevants amb nom i cognoms.

Podeu cercar informació a la IMDb i podeu prendre com a referència el model de fitxa de la figura.

Figura

En total heu de fer 9 fitxes, una per a cada llargmetratge. I a partir de les dades obtingudes, responeu les següents qüestions:

 1. Quin projecte compta amb més pressupost?
  1. Quina recaptació ha obtingut?
  2. De quina productora és?
  3. De quin país és?
  4. A quina tècnica correspon?
  5. Quants treballadors han intervingut en l’obra?
 2. Quin projecte compta amb menys pressupost?
  1. Quina recaptació ha obtingut?
  2. De quina productora és?
  3. De quin país és?
  4. A quina tècnica correspon?
  5. Quants treballadors han intervingut en l’obra?
 3. Quines conclusions podeu extreure?
  1. En quina posició es troben Catalunya i Espanya respecte a la resta del món?

Aquesta activitat presenta una solució oberta.

Anar a la pàgina anterior:
Processos i documentació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació