Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els efectes que es reprodueixen amb les eines de programari 3D com Autodesk Maya tenen el seu origen en la realitat.

2

Dins dels efectes en visionament més utilitzats trobareu el desplaçament de cares i les càustiques.

3

En alguns casos, els efectes utilitzats poden fer que el temps de renderització sigui elevat.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quin paràmetre donarà l’efecte de desplaçament de la superfície?

NúmPregunta
1

Displacement.

2

Escala.

3

Vector Space.

4

Tangent.

5

Bump.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El desplaçament de superfície és un efecte produït per una imatge en:

2

Un mapa de desplaçament altera de forma real la:

3

Per fer l’efecte de desplaçament de superfície haureu d’assegurar-vos que la geometria base i la seva malla tinguin un número suficient de:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Assegureu-vos d’utilitzar un format de o bits per a les imatges que es faran servir per produir el desplaçament de .

2

Un format d’imatge a bits no funcionarà de manera correcta per produir el .

3

Un de desplaçament l’haureu de connectar a l’atribut de desplaçament del grup d’ombrejat o del material.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El paràmetre més important i és el que donarà l’efecte de desplaçament és l’escala.

2

Un valor de subdivisió amb menys de 5 iteracions pot alentir el vostre render.

3

Un valor de subdivisió amb més de 3 iteracions afavoreix el temps de renderització.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta (pot ser més d’una).

Què fa falta per fer l’efecte de càustica?

NúmPregunta
1

Un pla geomètric per donar il·luminació.

2

Una llum que emeti fotons.

3

Activar les càustiques al material de l’objecte.

4

Un material opac.

5

Un sistema d’il·luminació càustic.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És la concentració dels rajos de llum reflectits o refractats per una superfície transparent:

2

Un dels inconvenients més rellevants de les càustiques és l’aparició de:

3

Heu de treure la propietat opaca de la geometria a l’opció:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els efectes , que es generen amb les eines del programari 3D Autodesk Maya, serveixen per donar un més vistós.

2

Per tal d’emular l’efecte “filferro” o al programari Autodesk Maya, conjuntament amb el motor de render Arnold fareu ús d’un tipus de material específic anomenat .

3

Podeu combinar el color de i el color de que formaran la malla que tindrà la .

4

Podeu escollir l’amplada o de les que es representaran a la renderització.

Exercici 9

Trieu l’opció o les opcions correctes (pot ser més d’una).

Què s’ha de tenir en compte per fer un render amb els colors reals?

NúmPregunta
1

Fer servir imatges amb un format comprimit.

2

Fer servir imatges amb un format sense comprimir.

3

Establir correctament els paràmetres dins de Color Management.

4

Convertir les imatges a format TIFF.

5

Renderitzar en mode Color True.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general