Introducció

En el procés de postproducció és on es porta a terme tota la feina d’edició, muntatge i composició per donar un acabat més realista a les gravacions d’imatges reals amb elements digitals. És necessari seguir un ordre, ja que aquest és un procés que consta de diverses etapes i cadascuna d’aquestes és important per a la realització d’un bon material. Els efectes digitals i el 3D tenen un pes molt rellevant en les pel·lícules cinematogràfiques d’avui en dia, i per això cal aprendre com aplicar-los correctament.

En l’apartat “El programari de postproducció” s’estudien les diferents etapes de postproducció, les quals detallen les fases que aquest procés demana. També aprofitareu per treballar els diversos efectes cinematogràfics d’una producció, així com aprendre a realitzar alguns dels més importants. D’altra banda, un altre aspecte que comprèn aquest apartat és el de la integració, és a dir, el de l’última fase de la composició. L’aplicació de tots aquests efectes us servirà per fer els vostres treballs d’una forma més professional i entendre la metodologia que s’aplica en tasques d’aquest tipus.

En l’apartat “Disseny i generació d’efectes” s’estudien diferents efectes creatius, tant aquells que provenen de la realitat com aquells que nosaltres creem per donar-li un acabat més vistós. Així mateix, també s’estudien formes d’optimitzar la renderització d’escenes molt pesades mitjançant les eines adequades. Finalment, aprendreu les regles del color per a l’etapa d’etalonatge per donar-li l’acabat final a la vostra feina i com exportar el material en vídeo.

Per adquirir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats proposades. És necessari seguir el material escrit amb les imatges explicatives, així com la visualització dels vídeos explicatius per complementar el contingut escrit i assolir els conceptes que s’hi tracten. Aquests vídeos us ajudaran de forma visual i més aclaridora a entendre la matèria.

Anar a la pàgina següent:
Resum