Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La demanda mundial d’animació creix gràcies a l’augment de l’exhibició als cinemes.

2

El Pacífic asiàtic és històricament un mercat productor d’animació consolidat.

3

El model de negoci de l’animació se centra en el producte original central.

4

Els estudis de mercat per definir possibles targets d’un producte d’animació intenten detectar nínxols de mercat.

5

A Espanya, les televisions estan obligades per llei a destinar el 10% dels seus ingressos a finançar projectes audiovisuals.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La indústria de l’animació catalana es caracteritza per:

NúmPregunta
1

produir projectes de gran envergadura en forma de llargmetratges 3D.

2

disposar de gran finançament per a tot tipus de projectes.

3

exportar gran part dels productes que genera.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Solen subcontractar i externalitzar part dels processos de producció:

2

Aporten el capital necessari per finançar els projectes:

3

Solen posseir la titularitat de les obres generades:

4

El licensing en forma part:

5

Se solen encarregar de la comercialització del producte d’animació:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

és un exemple paradigmàtic d’èxit d’. Ofereix, entre altres continguts, productes d’animació en línia. Desenvolupa un al mateix temps: el de i el d’.

2

El representa un nou model de basat en la unió de petits inversors. En el cas del , l’empresa retorna els diners mensualment als afegint-hi els tipus d’interès.

3

Les noves tendències audiovisuals en la manera d’explicar històries, , presenten dues grans tipologies de productes. Les històries expliquen un únic a través de diversos mitjans.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

És una sèrie d’imatges seqüenciades compilades en un mateix arxiu que s’utilitza en videojocs 2D:

NúmPregunta
1

Clover

2

Breakbot

3

Sprite

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Els films d’animació adreçats a un públic familiar han d’aportar:

NúmPregunta
1

una triple lectura.

2

una doble lectura.

3

una única lectura.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’animació per a videojocs és més natural i menys exagerada que l’animació audiovisual.

2

L’animació 3D per a videojocs es caracteritza per modelar elements a alta poligonització.

3

Kickstarter és un exemple de licensing d’animació.

4

L’animació és un gènere audiovisual per si mateix.

5

Paperman és un exemple de mode de producció d’animació exclusivament per ordinador.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Empreses emergents de creació recent que es troben en fase de desenvolupament de producte:

2

Espais de treball compartit:

3

Treball col·laboratiu en xarxa:

4

Entorns de creació i desenvolupament R+D+I:

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La Vaca Connie:

2

Wall-E:

3

Arròs covat:

4

El Doctor Slump:

5

El meu veí Totoro:

6

Pocoyó:

7

Frozen:

8

Shrek:

9

Els Increïbles:

10

El viatge de Chihiro:

11

Lola i Virgínia:

12

Looney Tunes:

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents sobre els gèneres d’animació:

NúmPreguntaResposta
1

Móns imaginaris que juguen amb la tecnologia, el temps i l’espai:

2

Històries excitants plenes d’experiències que ens traslladen a paradisos exòtics:

3

Va néixer a principis del segle XX. Els seus protagonistes solen ser animals i juguen amb la reiteració:

4

Personatges amb poders sobrenaturals, lluites, molt de ritme i trames elaborades:

5

Animacions eròtiques per a adults:

6

Presenta històries amenes inspirades en fets quotidians, on normalment les trames avancen per les relacions entre els personatges:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general