Referències

Bibliografia bàsica

Beane, A. (2012). 3D Animation Essentials. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre com funciona una producció d’animació en 3D, els seu flux de treball, quins són els departaments implicats, així com la descripció de les diferents tasques que es duen a terme en el procés de producció.

Kuhlo, M. i Eggert, E. (2010). Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray: Photorealistic Visualization. Florida: CRC Press.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre possibles estratègies de renderització en funció de diferents situacions. Estan orientades a la renderització arquitectònica, però són aplicables a qualsevol altra situació.

Adreces d'interès

support.solidangle.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide

Web on trobareu informació sobre el motor de renderització Arnold; a més, també disposa de diversos recursos i tutorials.

www.vray.com/vray_manuals/

En aquesta adreça trobareu informació sobre el motor de renderització V-Ray; a més, també disposa de diversos recursos i tutorials.

80.lv/

En aquest web trobareu articles interessants sobre diferents aspectes relacionats amb el món del 3D, la renderització, la indústria del joc i les seves tendències recents.

lesterbanks.com

Web on podeu trobar informació general i videotutorials sobre el disseny en 3D i la renderització; així com articles interessants sobre Arnold.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge