Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un motor de renderització és un programa per a la creació de videojocs.

2

Un motor de renderització és el programa encarregat de fer el càlculs de llum, textures i materials d’una escena en 3D per tal de produir una imatge.

3

Un motor de renderització és un programa d’animació 3D.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta. Quants tipus de motors de renderització hi ha?

NúmPregunta
1

Físics i no físics.

2

Motors 2D i 3D.

3

Fotorealistes i no fotorealistes.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un motor PBR és un motor que basa els seus càlculs en models físics acurats.

2

Els motors de renderització sempre estan integrats dintre de programes d’animació 3D.

3

Els motors de renderització només poden processar les imatges des de la GPU.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Actualment la majoria de motors de renderització són , és a dir, estan basats en algoritmes que simulen les lleis físiques que afecten tant la com els dels objectes amb què aquesta es troba. Reaccionen per tal d’aconseguir renderitzacions fotorealistes i accepten els shaders o mapes PBR que generen programes com Substance Designer, Substance Painter, o Quixel.

2

Aquest mètode distingeix bàsicament entre dos tipus de materials: els i els que estan reforçats per uns que són Diffuse o Albedo Map, , Normal i Metallic.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els artefactes en relació amb els motors de renderització és software que es pot afegir al motor original per ampliar-lo, o afegir-ne noves funcionalitats.

2

Els artefactes en relació amb els motors de renderització és soroll que apareix a la renderització.

3

Els artefactes en relació amb els motors de renderització són els seus elements constitutius.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta. Què es el sampling relatiu a la renderització?

NúmPregunta
1

És el nombre de mostres de l’escena que pren el motor de renderització, per tal de fer el càlcul per generar la imatge final.

2

És agafar una part del so de l’animació per reutilitzar-lo en una altra seqüència.

3

És la imatge resultant del càlcul del motor de renderització.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta. Quants motors de renderització venen preinstal·lats a Maya?

NúmPregunta
1

Només Arnold.

2

Per defecte Maya ve amb quatre motors de renderització: Maya Software, Maya Hardware, Maya Vector i Arnold.

3

Cap, s’ha de comprar una llicència a part per poder renderitzar amb Maya.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els motors de renderització només poden realitzar els seus càlculs des de la GPU.

2

Alguns motors de renderització fan servir la CPU, i d’altres poden fer servir CPU o GPU.

3

Els motors de renderització només poden fer els seus càlculs des de la CPU.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Augmentar el factor d’antialiasing fa que els temps de renderització s’escurcin.

2

Augmentar el factor d’antialiasing fa que els temps de renderització s’allarguin.

3

Augmentar el factor d’antialiasing no afecta els temps de renderització.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta. Quina és la finestra de Maya que ens permet configurar els paràmetres de renderització?

NúmPregunta
1

La finestra Render View.

2

La finestra Render Setup.

3

La finestra Render Settings.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats