Referències

Bibliografia bàsica

Birn, Jeremy. (2001). Técnicas de iluminación y render. Barcelona: Anaya.

En aquest llibre trobareu informació de com relacionar la il·luminació fotogràfica amb la virtual.

Palamar, T. (2015). Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press. Indianapolis: Sybex.

Manual tècnic on trobareu informació sobre l’ús professional del programari Autodesk Maya. Tracta les novetats sobre modelatge, representació, animació i efectes del programa.

Bibliografia complementària

Ward, A. (2004). Game Character Development with Maya. Berkeley: New Riders.

Llibre on trobareu informació sobre la creació de personatges en 3D i el seu corresponent apartat sobre renderització.

Ward, A. (2008). Game Character Development. Boston: Course Technology PTR.

Obra que tracta sobre la creació de personatges en 3D i el seu corresponent apartat sobre renderització.

Watkins, A. (2012). Getting Started in 3D with Maya. Amsterdam: Focal Press.

Aporta informació generalitzada sobre el programari Autodesk Maya amb apartats específics per al procés de renderització. Trobareu el PDF online a: goo.gl/orq7rB.

Adreces d'interès

help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/

Proporciona informació variada sobre el funcionament del programa Autodesk Maya.

docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide

En aquesta adreça trobareu informació sobre el motor de renderització Arnold en la seva última versió. També disposa de recursos i exemples.

goo.gl/EUvksw

Mostra diversos videotutorials sobre Autodesk Maya. En l’apartat Rendering podeu trobar informació sobre el procés de renderització.

goo.gl/GcRHy5

Canal de videotutorials del programa Autodesk Maya on trobareu de manera ampliada la informació mostrada a l’adreça anterior.

www.youtube.com/user/MayaHowTos/videos

Canal oficial de videotutorials del programa Autodesk Maya. S’hi pot trobar una secció amb diferents llistes de reproducció dedicades específicament a la generació de shaders, textures, il·luminació i rendering.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
El programari de postproducció