Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la separació de capes i organitza els efectes de la renderització, valorant les possibilitats de configuració dels paràmetres per al càlcul final de construcció de la imatge.

  • Tria el sistema idoni de renderització per al projecte, a partir de la valoració dels avantatges i dels inconvenients que aporten les diferents opcions possibles respecte a la rapidesa, qualitat i facilitat de manipulació, per a la correcció i ajust de paràmetres.
  • Realitza proves amb el sistema de renderització elegit per al projecte amb diferents sistemes operatius i amb diferents atributs per als diversos models (personatges, decorats i attrezzo).
  • Comprova el funcionament dels efectes físics mitjançant la realització de la renderització de partícules.
  • Decideix, genera i aplica els efectes de renderització pertinents per a cada capa als fotogrames elegits, comprovant-ne el funcionament.
  • Realitza la renderització optimitzant els temps i les necessitats de postproducció, a partir de la importació de les referències dels models definitius.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències