Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Qualsevol programa d’aplicació és compatible amb qualsevol maquinari.

2

El maquinari entén directament el llenguatge assemblador.

3

El microprogramari pot modificar-se fàcilment en qualsevol moment.

4

Una de les característiques més importants de la targeta gràfica és la GPU.

5

La memòria d’estat sòlid és el fonament bàsic dels discs durs interns.

6

El port HDMI es caracteritza per ser una connexió de vídeo d’alta qualitat sense fils.

7

El llenguatge màquina només és capaç d’entendre el codi binari, que s’expressa amb zeros i uns.

8

Java és un llenguatge de programació d’alt nivell derivat del llenguatge C.

9

Les estacions de treball estan fabricades per ser òptimes per a qualsevol tipus d’aplicació.

10

La tauleta gràfica és un exemple de perifèric de sortida.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Les tres fases de la digitalització d’un senyal analògic són:

NúmPregunta
1

la quantificació, la codificació i la resolució.

2

el mostreig, la codificació i la correcció.

3

el mostreig, la quantificació i la codificació.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes que trobareu a continuació.

NúmPreguntaResposta
1

Són els ordinadors actualment en més expansió:

2

Són d’ús típic en oficines:

3

Han proliferat amb l’expansió de les xarxes sense fils:

4

El seu cost és inversament proporcional al seu pes:

5

Són ordinadors d’alta qualitat dissenyats per a aplicacions tècniques:

6

Són idonis per processar textos, fulls de càlcul, correu electrònic:

7

Les seves prestacions són mitjanes, sobretot en l’àmbit dels gràfics 2D i 3D:

8

Compten amb sistemes de refrigeració potents i materials i components especials pensats per a un baix consum d’energia:

Exercici 4

Relacioneu els conceptes que trobareu a continuació.

NúmPreguntaResposta
1

1 Mb:

2

4 bits:

3

1 GB:

4

8 bits:

5

1 kb:

6

1 EB:

7

1 PB:

8

2 bytes:

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els nostres sentits capten de manera la realitat que ens envolta, a diferència de l’ordinador, que només processa informació . Això és així perquè el senyal és un senyal discret, mentre que el senyal és continu.

2

En la conversió d’un senyal a , la fase de es caracteritza per expressar en codi els valors obtinguts durant el mostreig i s’assigna a cada mostra el nombre de necessaris.

3

La compressió consisteix a codificar la mateixa informació però de manera diferent, intentant reduir el de l’arxiu. Aquesta tasca la realitzen els , uns especialitzats en la compressió i descompressió.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és un concepte que representa la quantitat de que es necessiten per representar cada .

2

Una és un exemple de figura geomètrica en què es basen les imatges .

3

La és la precisió de detall d’una imatge i relaciona el nombre total de píxels per alçada i per . Es mesura en .

4

Les imatges poden escalar-se sense perdre qualitat.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El format 4:3 és l’estàndard de la televisió “quadrada” no panoràmica.

2

El format Cinemascope es basa en la relació d’aspecte 16:9.

3

L’alta definició només existeix per a vídeo per internet.

4

1080i25 és el format HD progressiu.

5

El format HD 1080 a 16:9 aporta una resolució de 1920 x 1080 línies.

6

El negatiu de 35 mm és l’estàndard actual en la producció de cinema digital.

7

El Digital Cinema Package treballa amb arxius MFX.

8

JPEG 2000 és l’estàndard de compressió d’imatges per a cinema digital.

9

El sistema de lents polaritzades es basa en els colors blau i vermell.

10

La sèrie de càmeres RED de Sony són d’ús domèstic.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes que trobareu a continuació.

NúmPreguntaResposta
1

Toon Boom Studio:

2

Adobe Premiere:

3

Taula retroil·luminada:

4

Maya:

5

Animate (Flash):

6

Substance:

7

Nuke:

8

Tauleta gràfica:

9

Z-Brush:

10

Pencil:

11

SAI:

12

Vectorian Giotto:

13

Escàner:

14

After Effects:

15

Cinema 4D:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general