Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Finalitza el projecte d’imatge realitzant el disseny dels efectes cinematogràfics requerits pel guió i analitzant les possibilitats d’ajust dels recursos i el temps a la dimensió del projecte.

  • Determina els efectes necessaris per a cada pla a partir del guió, decidint quins són prioritaris, prescindibles o substituïbles, segons les dimensions del projecte.
  • Determina les característiques dels connectors (plug-in) necessaris per al disseny dels efectes, valorant les possibilitats d’obtenció dels més adequats mitjançant la investigació i l’establiment de contactes i intercanvi d’informació amb altres usuaris o proveïdors.
  • Genera els efectes per a la integració, moviment de multiplans i reenquadrament, per aplicar-los en el procés de postproducció.
  • Genera els efectes de focus i desenfocament de moviment, ajustant-se a les diferents resolucions d’exhibició.
  • Genera els efectes per al realçament i la correcció de color tenint en compte els formats i els sistemes d’exhibició, de distribució i de publicació.
  • Dissenya el sistema de classificació, catalogació i arxivament dels materials finals generats per utilitzar-los posteriorment en altres projectes.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències