Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En animació són més importants les parts que el tot.

2

L’animació és l’art de moure objectes per la pantalla.

3

Gestionar el temps i l’espai és fonamental en l’animació.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El considerat com el primer film d’animació de la història és:

NúmPregunta
1

Humorous Phases of Funny Faces.

2

Viatge a la Lluna.

3

Fantasmagorie.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La primera joguina òptica que va incorporar els miralls en el seu funcionament és:

NúmPregunta
1

el praxinoscopi.

2

el fenaquistoscopi.

3

el taumatrop.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La cadència d’imatges per segon estàndard del cinema és:

2

La cadència d’imatges per segon estàndard del sistema de televisió PAL és:

3

La cadència d’imatges per segon estàndard dels videojocs és, com a mínim:

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La il·lusió del moviment és que es produeix a partir de dos fenòmens perceptius: el , postulat per al segle XX, i la , que estableix que la retina de l’ull humà reté les imatges durant una breu fracció de temps abans que es mostri la següent.

2

El va servir com a exemple per demostrar la .

3

Una successió d’imatges reproduïda a ens causa sensació de moviment.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les produccions japoneses d’anime són un exemple d’animació , ja que treballen en una taxa d’animació .

2

Les produccions seriades d’animació clàssica per a televisió solen ser un exemple d’animació , ja que solen repetir i reaprofitar material d’animació.

3

Les animacions basades en captura d’imatges fixes, , solen realitzar-se i, per tant, se les considera animació , igual com l’animació , feta íntegrament amb ordinador, sol realitzar-se .

Exercici 7

Quina diferència bàsica hi ha entre el mètode d’animació posició a posició i el d’animació directa?

En l’animació pose-to-pose primer es creen les posicions clau de l’animació, els keyframes, per després crear els fotogrames intermedis. És un mètode pautat. Mentrestant, en l’animació directa es va creant l’animació fotograma rere fotograma, sense tenir el moviment pautat i sense tenir fotogrames clau definits.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La pixilació és una tècnica CGI.

2

El renderitzat és una fase present en totes les tècniques d’animació.

3

La interpolació és una tècnica de l’animació clàssica.

4

Moltes animacions CGI 2D es basen en imatges vectorials.

5

Els eixos en un espai tridimensional són X i Y.

6

En l’animació CGI 3D podem treballar amb tècniques pose-to-pose o straight ahead, entre d’altres.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Oskar Fischinger és considerat:

NúmPregunta
1

l’autor d’El vell i la mar.

2

el creador de l’animació d’arena.

3

el pare dels gràfics animats.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Pin Screen:

2

Captura d’imatge fixa:

3

Modelat:

4

Truca:

5

Imatges vectorials animades:

6

Captura de moviment a partir d’un vídeo:

7

Acetat:

8

Texturització:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
La indústria de l'animació